Open Journal System

 • open source software
 • na UPa jedna instalace pro všechny časopisy
 • zlehčení a automatizace jednotlivých procesů (přednastavené e-maily, hlídání uzávěrek)
 • zvýšení viditelnosti a prestiže časopisu
 • podpora licencí Creative Commons
 • popis základních funkcí jednotlivých rolí v PDF

 

Pro přechod časopisu na platformu OJS vyplňte tento dotazník a kontaktujte Mgr. Lucii Melicharovou.

Pomůcka pro manažery/výkonné redaktory v PDF

 

Chcete svůj časopis zveřejnit v režimu open access?

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 • adresář OA časopisů
 • propojení s OJS (registrace a fulltextové vyhledávání)

 

Finanční zdroje OA časopisů

 • autoři platí poplatek za publikování (např. BMC, PLoS)
 • autoři platí poplatek za předložení článku
 • hybridní časopis, kde je u jednotlivých článků možné zaplatit, aby byl článek zveřejněn v režimu OA (např. Elsevier, Wiley)
 • placená vydání (tištěný x online)
 • instituce, nadace, reklama, dobrovolníci
 • print-on-demand (časopis je standardně v e-podobě, v tištěné podobě je pouze určitý počet „na objednávku“)