Zlatá cesta

Zlatou cestou se rozumí publikování v tzv. otevřených časopisech, jejichž obsah je ihned po vydání bez omezení dostupný. Autoři zpravidla za publikování zaplatí poplatek (article processing charge, APC), vycházejí však i otevřené časopisy, které tuto platbu nepožadují. Provoz časopisu není tedy, jako u tradičního způsobu publikování, hrazen z plateb předplatitelů, ale penězi od autorů (přesněji řečeno jeho institucí, grantovou agenturou apod.).

Změna publikačního procesu sebou přináší i nové možnosti v oblasti autorských práv, u otevřených časopisů jsou zpravidla využívány veřejné licence Creative Commons.

Některé tradiční časopisy, jejichž obsah je přístupný pouze na základě předplatného, umožňují autorům po zaplacení poplatku, zpřístupnit svůj dokument v režimu open access. V praxi jsou pak v rámci jednoho čísla určitého časopisu přístupné bez omezení a některé pouze na základě předplatného. U těchto, tzv. hybridních časopisů, vzniká velmi často problém dvojí platby (double dipping), kdy instituce zaplatí vydavateli předplatné a zároveň poplatek za publikování (APC).

Že si otevřené časopisy našly své místo ve vědecké komunitě, svědčí i fakt, že jsou indexované citačními rejstříky Web of Science (title list) a Scopus (title list). Seznam hodnocených otevřených časopisů uvedených ve Web of Science, Scopusu a na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik najdete v přehledu vypracovaném na VUT v Brně.

Nejste-li si jisti kvalitou otevřeného časopisu, pomůže Jeffrey Beall’s Predatory List of Publishers http://scholarlyoa.com/publishers/, který mapuje problematické vydavatele.