Zelená cesta

Zelenou cestou otevřeného přístupu se rozumí uložení kopie publikace ve formě preprintu, postprintu nebo publikované verze do institucionálního nebo oborového repozitáře, odkud je plný text volně dostupný. Autoři tak publikují v tradičních časopisech, jejichž obsah je přístupný pouze na základě předplatného, ale na základě pravidel daného vydavatele též ukládají a zpřístupňují svoji publikaci v repozitáři. Politiky jednotlivých vydavatelů lze zjistit v registru SHERPA/RoMEO.