Otevřené publikování v časopisech Royal Society of Chemistry

Výše předplatného časopisů RSC uhrazená pro rok 2015 opravňuje autory z Univerzity Pardubice využít možnosti publikovat články v programu otevřeného publikování Gold for Gold bez jakýchkoli dalších poplatků. Pro rok 2015 je k dispozici 12 voucherů, které lze použít na článek přijatý k publikování v kterémkoli časopise vydávaném RSC v roce 2015. V případě, že jsou autoři článku z více institucí, může o publikování v režimu Gold for Gold požádat kterýkoliv autor (nemusí to být korespondenční autor) s využitím voucheru své instituce.

Každý voucher má unikátní kód, který musí autor vložit v momentě, kdy žádá o otevřené publikování přijatého rukopisu (online formulář). Kód zašle na vyžádání vedoucí UK Mgr. Prochásková, která je pověřena distribucí kódu v rámci UPa.

Pro článek s otevřeným přístupem je třeba podepsat novou licenci creative commons (CC). Nejčastěji používaným typem licence je CC-BY nebo CC-BY-NC. Podrobnosti o typech licencí CC a odpovědi na veškeré otázky ohledně jejich používání lze nalézt na adrese https://creativecommons.org/licenses/ nebo http://www.creativecommons.cz/pro-autory/publikace-del/.