Praktické informace

 

Zelená cesta / green road

Kde hledat otevřené repozitáře
 • OpenDOAR - databáze otevřených repozitářů (ideální pro vědce/studenty)
 • ROAR - databáze otevřených repozitářů (spíše pro knihovníky)
 • OpenAccessMap - interaktivní mapa zobrazující otevřené repozitáře, časopisy, politiky aj.
 • Repository maps - mapa otevřených repozitářů (agreguje data z ROAR a OpenDOAR - užitečné spíše pro knihovníky a správce repos.)
 • Institucionální repozitář  na Univerzitě Pardubice: http://dk.upce.cz/
 
Pomocníci pro autory
 • SHERPA/RoMEO - databáze vydavatelských politik ve vztahu k autoarchivaci v otevřených repozitářích
 • SHERPA/JULIET - databáze OA politik poskytovatelů financí
 • SHERPA/FACT - nástroj umožňující kontrolu, zda publikováním v určitém časopisu autor splní požadavky poskytovatele financí (především pro GB)
 • ROARMAP - databáze otevřených politik
 
Kde prohledávat obsah otevřených repozitářů
 • OpenAIRE - evropský portál stejnojmenného projektu, který umožňuje mj. prohledávat obsah zapojených repozitářů a nabízí mnoho užitečných informací autorům, institucím apod.
 • BASE - mezinárodní agregátor obsahu otevřených repozitářů
 • CORE - původně britský, nyní již mezinárodní agregátor obsahu otevřených repozitářů
 • OAISTER - prohledává volně dostupný a otevřený obsah
 • Google Scholar - mj. prohledává také otevřený obsah
 

Zlatá cesta / gold road

Kde hledat otevřené časopisy
 • DOAJ - databáze otevřených časopisů, téměř polovina je z rozhraní prohledatelná až na úroveň článků
 • DOABooks - databáze otevřených knih
 • ROAD ISSN - databáze otevřených zdrojů, které mají přidělené ISSN, mj. u časopisů zobrazuje různé indikátory kvality (např. SJR)
 • OpenAccessMap - interaktivní mapa zobrazující otevřené repozitáře, časopisy, politiky aj.
 
Jak se vyhnout predátorům + pomocníci pro autory (ověření kvality OA časopisu)
 
Kde prohledávat obsah otevřených časopisů
 • Paperity - agregátor článků z otevřených časopisů
 • DOAJ Search - rozhraní databáze DOAJ umožňuje u cca poloviny zahrnutých časopisů prohledávat jejich obsah na úroveň článků
 • Google Scholar - mj. prohledává také otevřený obsah
 

 

Pozor na krádeže identit impaktovaných časopisů!

Upozorňujeme zájemce o publikování článků v impaktovaných časopisech na možnost, že časopisu byla ukradena identita. Podvodné stránky vypadají velice věrohodně (stejný název časopisu, stejné ISSN). Rozdíl je v zaměření časopisu a požadavku na poplatek za publikování. Více o případech krádeže identity a seznam dalších „napadených“ časopisů (tzv. hijacked journals) naleznete na průběžně aktualizovaném seznamu "napadených" časopisů (hijacked journals).
Příklady napadených časopisů:
 1. Mitteilungen Klosterneuburg, oficiální stránky časopisu najdete pouze na této adrese: http://bundesamt.weinobstklosterneuburg.at/seiten/index.php/view.408/
 2. Wulfenia, oficiální stránky časopisu najdete pouze na této adrese: http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/wulfenia

 

S dalšími dotazy se obracejte na Mgr. Lucii Melicharovou (l. 6536, e-mail: lucie.melicharova (at) upce.cz).