Horizont 2020

Příjemci grantu z programu Evropské unie Horizont 2020 mají za povinnost:
  1. uložit v repozitáři určeném pro ukládání vědeckých publikací strojově čitelnou elektronickou kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu přijatého k publikování (nejpozději v den publikování) a pokud možno i související data
  2. k publikaci zajistit otevřený přístup k publikaci (u vybraných projektů též k výzkumným datům) zelenou cestou (uložení do repozitáře) nebo zlatou (publikováním v otevřeném časopisu).

Pravidla daná programem Horizont 2020 zařadila Rada pro výzkum, vývoj a inovace do Doporučení Rady k otevřenému přístupu (Open Access) na 291. zasedání Rady dne 28. února 2014.
 
Další užitečné dokumenty:
 
Jste řešitelem projektu z programu Horizont 2020?
Prostřednictvím tohoto odkazu https://dspace.upce.cz/submit, vložte kopii publikované verze nebo finálního recenzovaného rukopisu do Digitální knihovny UPa. Informace o publikaci bude automaticky zanesena do oficiálního portálu publikací z programu Horizont 2020 https://www.openaire.eu/search.   
 
Kontaktní osobou pro tuto problematiku je Lucie Melicharová (linka 6535).