Open Access

 

 

 

 

 

Co to je Open Access (OA)?

Otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu.

 

Proč podporovat OA?

OA je nový světový trend ve vědecké komunikaci (Budapest Open Access Initiative, Berlínská deklarace), který se začíná pomalu prosazovat od počátku 21. století. V současné době již řada významných světových grantových agentur váže přidělení financí na povinnost publikovat výsledky projektů v režimu OA. Že se jedná o významný směr ve vědecké komunikaci, svědčí i fakt, že k podpoře OA se přihlásila již řada významných světových univerzit a nastavila pravidla k jeho zajištění (MITHarvard UniversityUniversity of SouthamptonUniversity of Hong Kong,…)

 

OA přispívá k:

  • vyšší dostupnosti vědeckých výstupů;
  • vyšší citovanosti;
  • zviditelnění a zvýšení prestiže vědce i instituce, na níž působí;
  • rychlejší výměně vědeckých informací;
  • eliminaci plagiátorství;
  • snížení dopadu stále se zvyšujících nákladů na předplatné vědeckých periodik.

 

Druhy OA

  • Green OA: vydavatelé, kteří jsou vlastníky autorských práv k článku, umožňují autorovi uložení (auto-archivaci) plného textu (preprint, postprint, vydavatelská verze) v oborovém nebo institucionálním repozitáři. Politiky jednotlivých vydavatelů jsou registrovány ve službě SHERPA/RoMEO.
  • Gold OA: vydavatelé umožní publikování na základě poplatku uhrazeného autorem (tento poplatek hradí náklady na recenzní řízení a vydávání časopisu) a časopis je dostupný všem v režimu otevřeného přístupu, tedy nikoli na základě předplatného. Seznam časopisů s otevřeným přístupem lze najít v adresáři Directory of Open Access Journals. Adresář obsahuje již téměř 10 tisíc titulů a řada z nich má zajímavý impakt faktor.
 
 
Zaujala Vás myšlenka OA? Zpřístupněte svoji publikační činnost v režimu OA již nyní!
 
Kontaktními osobami v Univerzitní knihovně jsou:
Lucie Melicharová (linka 6536) a Iva Prochásková (linka 6546)
 
 
Logo OA: Wikimedia Licence Creative Commons podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní