Podpora vědy a výzkumu

Průběžně aktualizovaný přehled publikační činnosti autorů UPa v impaktovaných časopisech

včetně politik vydavatelů vzhledem k uložení plného textu publikace do repozitáře

najdete v online excelovské tabulce zpřístupněné přes Office 365: http://bit.ly/1sOBvbF

Dotazy zodpoví Mgr. Iva Prochásková, iva.prochaskova@upce.cz, linka 6546.