Multioborové elektronické informační zdroje

Elektronický zdroj
Vzdálený přístup
Stručný popis zdroje
Více o zdroji
 
právní předpisy - dostupné jen přes terminálový server
 
elektronické knihy
polytematická plnotextová databáze
Od 1.1.2013 přístup do Academic Search Complete hrazen z OP VaVPI, projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR.
 
elektronická encyklopedie
impakt faktor časopisů z Web of Science
Lingea Lexicon 5
 
anglicko-české a německo-české slovníky - dostupné jen přes terminálový server
 
polytematická plnotextová databáze
Od 1.1.2013 přístup do části ProQuest STM Package hrazen z OP VaVPI, projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj.
elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)
citační databáze
hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS
 
elektronická knihovna časopisů a knih
citační databáze, web s info v CZ a SK
+ impakt faktor časopisů z Web of Science
elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)
 
Logolink VaVPI
 
Podrobnější popis zdrojů:
 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací je dostupný v online verzi, ale pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.
   
 • Ebook Central (ProQuest) - 31 titulů elektronických knih pokrývajících obory jako jsou lingvistika,management,chemie,technické vědy apod. Pokud si budete chtít kapitoly, či celé knihy vytisknout, stáhnout do svého počítače či do své čtečky e-knih, je nutné se přihlásit přes tlačítko Sign On (pokud budete v síti UPa, či připojeni vzdáleně, proběhne přihlášení automaticky na váš zaměstnanecký, či studentský účet). Návody pro práci s Ebook Central naleznete zde.
   
 • EBSCOhost - polytematický komplex databází zpřístupňuje více jak 6 tis. titulů plnotextových časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 3 tis. brožur a plnotextových příručních publikací především z oblasti sociálních a humanitních věd. Nápověda a návody na vyhledávání (v češtině).
  • Academic Search Complete - multidisciplinární plnotextová databáze obsahující více než 8750 časopisů a celkem indexující téměř 13 tis. titulů (pokrytí mj.: biologie, elektrotechnika, fyzika, chemie, lingvistika, matematika, technika, náboženství právo, psychologie, sociologie, stavební inženýrství ad.).
   Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR.

    
 • Encyclopaedia Britannica - Encyclopaedia Britannica studentům a vědcům nabízí články a informace z široké škály oborů. Snadný přístup k více než 800 000 plnotextových článků vč. užitečných odkazů pro další výzkum.
   
 • Journal Citation Reports - databáze poskytuje údaje o hodnocení (tzv. impakt faktoru) více než 8 tis. periodik zastoupených v databázi Web of Science. Videotutoriál v češtině zde.
   
 • Lingea Lexicon 5 - anglicko-české a německo-české slovníky Lingea (Anglický slovník Platinum, Anglický ekonomický slovník, Anglický technický slovník, Anglický lékařský slovník, Německý slovník Platinum, Německý ekonomický slovník, Německý technický slovník, Německý lékařský slovník) - všechny slovníky jsou přístupné jen přes terminálový server (ikona Lexicon).
   
 • ProQuest - komplex databází ProQuest obsahuje bibliografické záznamy (většinou s abstrakty) článků z více než 10 tis. periodik. Plné texty (často i s obrázky), příp faksimile původních článků, pak přibližně k polovině z nich. Pokrývá humanitní a společenské vědy, obchod, medicínu, aplikované přírodní vědy, výpočetní a telekomunikační techniku.
  Od 1.1.2013 přístup do části ProQuest STM Package hrazen z OP VaVPI, projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj.

   
 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.
   
 • SCOPUS - citační a referenční databáze. Je zaměřena na přírodní vědy, techniku, medicínu, společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných webových stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
  Scopus Journal Metrics - hodnoty metrik (SJR, SNIP, IPP) pro časopisy z citační databáze SCOPUS.

   
 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:
  • Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.
  • Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.
 • Web of Science - prestižní citační databáze zajišťující přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citací prací z mnoha světových vědeckých časopisů z nejrůznějších oborů. Uživatelé mohou využít i online verzi bibliografického softwaru EndNote, tzv. EndNote Web a rozsáhlé a podrobné nástroje citační analýzy. Webové stránky s informacemi v češtině a slovenštině. Videotutoriál v češtině zde.
 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.