Informatika a technické vědy

Elektronický zdroj Vzdálený přístup Stručný popis zdroje Více o zdroji
 
technické normy online na PC č. 13 ve studovně v 1. p. knihovny
Shibboleth login
elektronická knihovna publikací IEEE a IET
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).
 
elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)
 
e-knihy (přírodní a technické vědy)
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
kolekce e-knih pro počítačové vědy
 
bibliografická databáze pro dopravu

 

 

Logolink VaVpI

 

Podrobnější popis zdrojů:

  • ČSN normy online - prohlížení a tisk vybraných norem ČSN prostřednictvím internetové aplikace. Přístup je možný pouze na PC č. 13 v 1. p. univerzitní knihovny. Po příchodu požádejte službu u informačního pultu o přihlášení do systému ČSN normy online. Tisk norem ČSN probíhá v jiném režimu než běžný tisk - nejsou používány studentské a zaměstnanecké průkazy, studenti tisk hradí hotově (5 Kč za 1 stránku A4), u zaměstnanců je částka přeúčtována na vrub jejich střediska (4,80 Kč za 1 stránku A4).

  • IEEE Xplore Digital Library - elektronická knihovna časopisů, sborníků, norem apod.  vydávaných IEEE a IET.
    Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).
  • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).
  • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.
    Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
  • SpringerLink Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.
  • TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - Jméno a Heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel. 466 036 535).