Informatika a technické vědy

Elektronický zdroj Vzdálený přístup Stručný popis zdroje Více o zdroji
 
e-kniha o elektronickém marketingu
 
technické normy online na PC č. 13 ve studovně v 1. p. knihovny
Shibboleth login
elektronická knihovna časopisů (technické vědy a management)
 
elektronická encyklopedie
Shibboleth login
elektronická knihovna publikací IEEE a IET
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).
 
elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)
 
e-knihy (přírodní a technické vědy)
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
kolekce e-knih pro počítačové vědy
TECHportal   odborné texty z oblasti technického managementu a strojírenství (pouze 1 současný přístup) více
 
bibliografická databáze pro dopravu
 

Logolink VaVpI

<

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • Advances in Electronic Marketing - tato publikace je rozdělena na 3 hlavní kapitoly: 1. Elektronický marketing v globálním prostředí, 2. Strategie a technologie elektronického marketingu a 3. Elektronický marketing a jeho vliv na chování kupujících a spotřebitelů. Kniha není zaměřena pouze na internetový marketing, ale věnuje se i jiným cestám elektronického marketingu, např. geografickým informačním systémům.
 • ČSN normy online - prohlížení a tisk vybraných norem ČSN prostřednictvím internetové aplikace. Přístup je možný pouze na PC č. 13 v 1. p. univerzitní knihovny. Po příchodu požádejte službu u informačního pultu o přihlášení do systému ČSN normy online.
 • Emerald - zdroje předplacené UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pro uživatele z UPa je předplacena kolekce Emerald  Operations, Logistics & Quality eJournals Collections. Uživatelskou příručku, i v češtině, naleznete v sekci Support Resources/For the librarian. V sekci For Authors najdete praktické rady pro publikování vědeckých článků.
 • Encyclopedia of Data Warehousing and Mining - elektronická encyklopedie poskytující celkový pohled na trendy a způsoby získávání a uchování dat. Obsahuje 1800 odborných termínů a definicí. Zabývá se vznikem, vývojem a metodami získávání a uchování dat např. v oblasti umělé inteligence, aplikované statistiky nebo v lékařské informatice.
 • IEEE Xplore Digital Library - elektronická knihovna časopisů, sborníků, norem apod.  vydávaných IEEE a IET.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (INFO4TECH).
 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).
 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • SpringerLink Computer Science Library - kolekce elektronických knih vydavatelství Springer z oblasti počítačových věd a informačních technologií. Obsahuje téměř 9 tis. elektronických knih, více než 100 titulů časopisů, mj. sérii Lecture Notes in Computer Science a 9 výkladových slovníků a encyklopedií.
 • TECHportal - databáze odborných textů z oblasti technického managementu a strojírenství. Texty na portálu pokrývají témata od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany, přes podnikovou ekologii, energetiku, logistiku, systémy řízení a uvádění výrobků na trh až po strojírenství. Pozor - zakoupen pouze 1 současný přístup!

 • TRIS - bibliografická databáze obsahující anotace vybraných článků o dopravě z odborných časopisů celosvětové produkce, které odebírá Ústřední technická knihovna dopravy. Postup: Nový dotaz - Vstup pro registrované uživatele - Jméno a Heslo vám na požádání sdělí služba u informačního pultu (tel. 466 036 535).