Humanitní a společenské vědy

elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)
anglická a americká literatura

 

 

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF. Dostupné kolekce:
  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.
  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.
 • Literature Online - plně prohledavatelná knihovna více než 350 tis. děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, která je doplněna o biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje. Součástí je i bibliografická databáze Modern Language Association International Bibliography, která obsahuje více než 1,8 miliónu záznamů v oblasti jazykovědy a literatury s retrospektivou od roku 1963 i další zdroje MLA (adresáře a pod).