Humanitní a společenské vědy

elektronická encyklopedie
elektronická encyklopedie
elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)
anglická a americká literatura
autorské biografie, přehledy tvorby + kritiky
elektronická encyklopedie

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

 • Encyclopedia of Philosophy - inovovaná edice jedné z nejkomplexnějších encyklopedií filozofie. Obsahuje příspěvky mnoha významných autorů z různých oblastí filozofie (africká, židovská, ruská, čínská ...). Zabývá se i tématy feminismu, buddhismu a holocaustu.
 • Encyclopedia of Religion - druhá edice této vysoce ceněné publikace obsahuje několik tisíc původních záznamů z velké části intenzivně aktualizovaných a několik set zcela nových článků z oblasti náboženství.
 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF. Dostupné kolekce:
  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.
  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.
 • Literature Online - plně prohledavatelná knihovna více než 350 tis. děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, která je doplněna o biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje. Součástí je i bibliografická databáze Modern Language Association International Bibliography, která obsahuje více než 1,8 miliónu záznamů v oblasti jazykovědy a literatury s retrospektivou od roku 1963 i další zdroje MLA (adresáře a pod).
 • Literature Resource Center - biografické, bibliografické a kontextové informace k více jak 130 000 autorům. Více než 650 000 plných textů článků z více než 300 odborných periodik, 70 000 plných textů kritik, 7 000 přehledů tvorby, více než 5 000 odkazů na klíčové stránky www, více než 140 000 biografií doplněných o 3 000 obrazových portrétů, 10 000 hesel převzatých z Merriam-Webster’s® Encyclopedia of Literature.
 • New Catholic Encyclopedia - jedna z nejprestižnějších publikací zaměřená na katolické náboženství. Zahrnuje i témata jako jsou: interupce, rozvodovost a klonování. Obsahuje mj. i biografické informace o nejvýznamnějších osobnostech z této oblasti včetně fotografií a ilustrací.