Ekonomické vědy

Elektronický zdroj Vzdálený přístup Stručný popis zdroje Více o zdroji
 
e-kniha o elektronickém marketingu
 
právní předpisy - dostupné jen přes terminálový server
Shibboleth login
elektronická knihovna časopisů (technické vědy a management)
 
elektronická encyklopedie
 
e-kniha autorů z FES (trvale udržitelný rozvoj)
 
statistiky OECD
+ srovnávací magazíny členských zemí OECD
+ digitální knihovna OSN (v režimu READ ONLY)

 

 

Podrobnější popis zdrojů:

  • Advances in Electronic Marketing - tato publikace je rozdělena na 3 hlavní kapitoly: 1. Elektronický marketing v globálním prostředí, 2. Strategie a technologie elektronického marketingu a 3. Elektronický marketing a jeho vliv na chování kupujících a spotřebitelů. Kniha není zaměřena pouze na internetový marketing, ale věnuje se i jiným cestám elektronického marketingu, např. geografickým informačním systémům.
  • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací je dostupný v online verzi, ale pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.
  • Emerald - zdroje předplacené UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pro uživatele z UPa je předplacena kolekce Emerald  Operations, Logistics & Quality eJournals Collections. Uživatelskou příručku, i v češtině, naleznete v sekci Support Resources/For the librarian. V sekci For Authors najdete praktické rady pro publikování vědeckých článků.
  • OECD iLibrary - The OECD's Online Library of Statistical Databases, Books and Periodicals je základní informační služba OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), která převážně online (ale doplňkově i tištěnými produkty) zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání. OECD iLibrary nabízí data formou a) databází, b) knih a c) periodik. Seznam předplacených, tzn. přístupných částí OECD iLibrary
    OECD 360 - magazíny vydané pro jednotlivé členské země OECD zaměřené na srovnání v oblastech jako je ekonomika, životní podmínky, občanská společnost, zemědělství, zaměstnanosti, vzdělávání a regiony.
    UN iLibrary - digitální knihovna OSN (v režimu READ ONLY).