Chemie a přírodní vědy

Elektronický zdroj
Vzdálený přístup
Stručný popis zdroje
Více o zdroji
 
časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
elektronická knihovna časopisů (chemie, přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (2012-2014)
Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
plnotextová databáze pro zdravotnické obory
Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).
 
elektronická knihovna časopisů (přírodní vědy, technika, medicína)
 
časopis vydávaný iarigai (The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries) - heslo k posledním dvěma číslům: iarigai_jpmtr_web
 
 
elektronický archiv časopisů (humanitní a přírodní vědy, medicína)
 
e-knihy (přírodní a technické vědy)
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
databáze nebezpečných chemických látek
 
příručka pro chemii, biochemii a biologii
Physismart
 
výukový program - dostupný jen přes terminálový server
 
platforma pro báze dat Beilstein, Gmelin a Patent Chemistry Database
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
elektronická knihovna časopisů (chemie a přírodní vědy)
Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)
 
elektronická podoba Chemical Abstracts
Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 
elektronická knihovna časopisů a knih
 
Journal Backfiles Collection - kolekce archivů časopisů z oborů chemie a materiálové vědy
 
kolekce e-knih pro matematické vědy
 
impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl
elektronická knihovna časopisů a knih (přírodní, technické a humanitní vědy)
 
 
Logolink VaVpI
 
 
Podrobnější popis zdrojů:
 • American Institute of Physics - časopisy Applied Physics Letters a Journal of Applied Physics (1999-současnost)
  Přístup do plných textů článků z let 1999 až do současnosti uhrazen na období 2014-2017 z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • American Chemical Society - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenožlutou ikonou Subscriber Access.
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • American Physical Society - časopisy Physical Review B a Physical Review Letters (plné texty z let 2012 - 2014)
  Přístup do plných textů článků z let 2012 - 2014 hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • CINAHL Plus with Full Text - CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) Plus with Full Text je neobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. Obsahuje plné texty více než 760 časopisů, některé od roku 1937. Dále zahrnuje plné texty 240 knih, autorské profily, citační reference, přehledy zdravotních postupů, výukový software, audiovizuální materiály aj.
  Od 1.1.2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (MedInfo).
 • IoP Science - 65 časopisů Institute of Physics - seznam zde. Přístup je platný do 31.12.2012. IoP Science je on-line služba na zpřístupnění více než 340 000 (k 17.9.2009) článků od roku 1874 do současnosti. Poskytuje jednoduchý přístup k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím. (S bibliografickým záznamem a abstraktem mnohých článků je možné se seznámit na Electronic Journals).
 • JSTOR - archiv JSTOR umožňuje přístup k článkům mnoha vědeckých časopisů z různých oblastí vědy. Zdrojové články jsou přímo naskenované z originálních tištěných časopisů včetně ilustrací, grafů a tabulek. JSTOR nezpřístupňuje aktuální čísla časopisů, ale pouze archivy (odstup od aktuálního čísla 1-5 let). Nalezené články je možné tisknout nebo stáhnout do formátu PDF. Dostupné kolekce:
  • Arts & Sciences I - kolekce nabízející stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, sociologie i z dalších oblastí humanitních a společenských věd. Zahrnuje 119 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences II – nabízí stěžejní časopisy z několika dalších disciplín, jako napr. archeologie a dále latinskoamerická, africká, středovýchodní a slovanská studia. Zahrnuje 127 titulů časopisů.
  • Arts & Sciences III – nabízí časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu. Zahrnuje 151 titulů.
  • Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou správu. Zahrnuje 112 titulů časopisů.
  • Health and General Sciences Collections - nabízí 25 důležitých časopisů a publikací z oblasti zdraví, medicíny, ošetřovatelství a epidemiologie. Kolekce obsahuje mj. i publikace Královské společnosti v Londýně s retrospektivou až do 17. stol.
 • Knovel - faktografický a referenční systém Knovel (on-line knihovna) zpřístupňuje cca 2 tis. elektronických tabelárních a referenčních děl pro přírodní vědy a technické obory.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • Medis-Alarm - databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek.
 • Merck Index Online - Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické i anorganické chemii, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů.
 • Physismart - výukový program pro fyziku a matematiku. Je dostupný pouze přes terminálový server. Návod pro připojení k serveru zde.
 • REAXYS - tato platforma od roku 2011 definitivně nahradila CrossFire. Upozornění: Pro kreslení strukturních vzorců slouží implementovaný editor, který vyžaduje na PC instalaci novější verze Javy.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • Royal Society of Chemistry - zdroje předplacené UPa v plném textu jsou označeny ikonou PDF nebo Rich HTML.
  Časopisy Royal Society of Chemistry (RSC Publishing) se mohou pyšnit průměrným impakt faktorem 5,4, a řadí se tak mezi nejlepší tituly v oboru chemie. 83% titulů z produkce RSC, které jsou impaktovány, má impakt faktor vyšší než 3. Mezi dvaceti top časopisy v kategorii "multidisciplinary chemistry" je 25% titulů z produkce RSC Publishing. Mimořádně úspěšné jsou časopisy Chemical Society Reviews (IF 26,58), Chemical Communications (IF 5,79, a Energy & Environmental Science's (IF 9,45). I nové tituly získaly napoprvé vysoké impakt faktory - Nanoscale (IF 4,11), Integrative Biology (IF 4,44) a Metallomics (IF 3,59). (5. 9. 2011, zdroj: RSC Publishing)
  Od r. 2013 přístup do archivu časopisů hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • ScienceDirect (Elsevier) - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory.
 • SciFinder web edition - přístup je možný ze všech IP adres v síti univerzity, ale vyžaduje osobní registraci uživatele zde.
  Od r. 2013 přístup hrazen z OP VaVPI, projekt Chemické elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum (ChemEIZ).
 • SpringerLink - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny zelenou ikonou. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Speciální předplacené kolekce:
  • Chemistry and Materials Science - kolekce archivů 106 časopisů pokrývajících obory chemie a materiálové vědy (seznam).
  • Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.
 • SpringerLink Lecture Notes in Mathematics - kolekce elektronických monografií a sborníků reflektuje vývoj v oblasti matematických věd a jejich aplikovatelnosti. Typy materiálů: 1. Research monographs, 2. Lectures on a new field or presentations of a new angle in a classical field, 3. Summer schools and intensive courses on topics of current research.
 • Studies in Conservation - impaktovaný časopis pro oblast konzervování historických a uměleckých děl (IF 2013: 0,173). Vydává Maney Publishing Leeds.
 • Wiley Online Library - zdroje předplacené pro UPa v plném textu jsou označeny ikonou otevřeného zámku. Pokrývá přírodní, technické i humanitní obory. Seznam v r. 2011 zakoupených archivů periodik a e-knih v XLS zde.