InCites

Logo InCites

InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů.
 
Využití veškerých možností je podmíněno registrací. Můžete samozřejmě využít svůj účet ve Web of Science, pokud takový máte.
 
 
Rady k tvorbě a využití bibliometrických analýz:
http://wokinfo.com/media/mtrp/UsingBibliometricsinEval_WP.pdf