Elektronické informační zdroje

Primo

       - jednotné rozhraní pro vyhledávání v informačních zdrojích zakoupených a předplácených
         Univerzitou Pardubice.

Najdete zde:

 • zejména elektronické informační zdroje předplácené univerzitou (články, příspěvky ze sborníků, e-knihy)

 • knihy a časopisy z regálů Univerzitní knihovny

 • závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny UPa

 


Nadstavbové nástroje ulehčující a zjednodušující vyhledávání ve všech EIZ

 • eResources Portal - jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisu či e-knihy. Umožňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou přístupné plné texty článků. Časopis lze vyhledávat dle názvu, ISSN nebo předmětového zařazení. Podobně lze hledat i e-knihy.

 • 360 Link (Citation Linker, Propojovač citací) - linkovací nástroj (link resolver), který umožňuje zjistit dostupnost konkrétního článku (e-knihy ad.). Stačí do formuláře vyplnit údaje o článku (název, autor, časopis, ročník, ISSN apod.)

 


► Přístup k elektronickým informačním zdrojům UPa

 • Vstup do převážné většiny předplacených elektronických informačních zdrojů (EIZ) je vázán na IP adresu ze sítě Univerzity Pardubice.

 • Do těchto EIZ se tedy bez problémů dostanete ze všech počítačů v síti UPa, tzn. počítačů v knihovně, kancelářích a učebnách.

 • Do IP adres UPa byly ale přidány i počítače nacházející se na kolejích a také ty, co jsou připojeny k WiFi síti Eduroam. Tzn. i z těcho PC a notebooků je přístup do EIZ možný.

 • Z domova se do EIZ předplacených UPa dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí

  • tzv. terminálového serveru - nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN (návody pro Windows 10, Windows 7) a poté k terminálovému serveru (návody pro Windows 10, Windows 7, Linux), nebo
  • technologie Shibboleth - klik na Shibboleth login ve druhém sloupci tabulky se zdroji (dostupné pouze u některých databází) - federace, ke které je nutno se připojit se nazývá Czech eduID. Připojení není vždy stabilní, raději pro vzdálený přístup používejte VPN + terminálový server.