Elektronické informační zdroje

Primo

       - jednotné rozhraní pro vyhledávání v informačních zdrojích zakoupených a předplácených
         Univerzitou Pardubice.

Najdete zde:

 • zejména elektronické informační zdroje předplácené univerzitou (články, příspěvky ze sborníků, e-knihy)

 • knihy a časopisy z regálů Univerzitní knihovny

 • závěrečné práce a publikace z Digitální knihovny UPa

 

 


Bibliografický manažer RefWorks

 • RefWorks je unikátní systém pro tvorbu a správu tzv. osobních bibliografií a sdílení bibliografických citací. Jde o online službu, která je spravována na serveru producenta a poskytována zákazníkům na základě ročního předplatného. Univerzita Pardubice má službu RefWorks předplacenu momentálně až do 31. 8. 2014.

 


COS Pivot

 • služba, která umožňuje profesionálům zabývajícím se podporou a rozvojem výzkumu a jejich institucím z jednoho místa snadno identifikovat vhodné příležitosti k výzkumu, možnosti jeho financování a relevantní pracovníky;

 • v síti UPa je služba přístupná neomezeně, vzdálený přístup je možný pouze prostřednictvím vytvoření osobního účtu (po vstupu na https://pivot.cos.com/ je nutné kliknout na "Log In" v pravém horním rohu obrazovky. Poté klikněte na "Login help" a z nabídky prosím vyberte "Create your Pivot account". Po vyplnění krátkého formuláře - je nutné používat výhradně pracovní e-mail a z nabídky instituce vybrat "University of Pardubice" - obdrží uživatel e-mail s validačním linkem, prostřednictvím kterého potvrdí registraci v Pivotu);

 • služba je předplacena až do 30. 9. 2014.

příležitosti k výzkumu, možnosti financování a profily vědců


Nadstavbové nástroje ulehčující a zjednodušující vyhledávání ve všech EIZ

 • eResources Portal - jednotný „vstupní bod“ pro vyhledání časopisu či e-knihy. Umožňuje zjistit, jaké ročníky konkrétního časopisu má univerzita předplacené, tzn. zda jsou přístupné plné texty článků. Časopis lze vyhledávat dle názvu, ISSN nebo předmětového zařazení. Podobně lze hledat i e-knihy.

 • 360 Link (Citation Linker, Propojovač citací) - linkovací nástroj (link resolver), který umožňuje zjistit dostupnost konkrétního článku (e-knihy ad.). Stačí do formuláře vyplnit údaje o článku (název, autor, časopis, ročník, ISSN apod.)

 


► Přístup k elektronickým informačním zdrojům UPa

 • Vstup do převážné většiny předplacených elektronických informačních zdrojů (EIZ) je vázán na IP adresu ze sítě Univerzity Pardubice.

 • Do těchto EIZ se tedy bez problémů dostanete ze všech počítačů v síti UPa, tzn. počítačů v knihovně, kancelářích a učebnách.

 • Do IP adres UPa byly ale přidány i počítače nacházející se na kolejích a také ty, co jsou připojeny k WiFi síti Eduroam. Tzn. i z těcho PC a notebooků je přístup do EIZ možný.

 • Z domova se do EIZ předplacených UPa dostanou pouze studenti a zaměstnanci univerzity, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu pomocí  tzv. terminálového serveru (nejdříve je třeba nastavit připojení k VPN, tj. virtuální privátní síti a poté se připojit k terminálovému serveru - návod pro připojení k serveru).