Závěrečné práce

Potřebuji nahlédnout do závěrečných prací, je to možné?

Mohu si závěrečnou práci půjčit?

Jak má vypadat po formální stránce závěrečná práce? Existují pravidla a vzory?
 
Pomůže mi někdo s anotací a klíčovými slovy?

Jak se počítají strany a od které strany začít číslovat?

Jak mám v číslování stránek zohlednit oboustranné zadání práce?

Kam mám vložit Údaje pro knihovnickou databázi?

Jak mám v seminární/závěrečné práci citovat použité zdroje?

Jak mám převést svou práci do PDF?

Jak mám vložit oskenované zadání do elektronické verze práce?

Co mám dělat, když velikost mé práce přesahuje 50 MB a nelze tedy vložit do STAGu?

Co mám udělat pro to, aby má práce nebyla zpřístupněna?

Celá moje závěrečná práce má zůstat neveřejná a nelze ji rozdělit na veřejnou a neveřejnou část, musím ji i přesto vložit do IS STAG?

Jak mám v IS STAG vyplnit pole „Rozsah práce“?

 
 
Potřebuji nahlédnout do závěrečných prací, je to možné?
Všechny práce obhájené na UPa od roku 1992 je možné vyhledat v Digitální knihovně UPa. K některým záznamům prací je též připojen jejich plný text, který je možné otevřít v souladu s jeho právy k přístupu. Do tištěných verzí prací lze nahlédnout ve studovně v 1. patře (k vyhledání je třeba znát signaturu, která je uvedena u každého záznamu v Digitální knihovně UPa). Závěrečné práce obhájené na Fakultě restaurování nebo Fakultě zdravotnických studií jsou umístěny na příslušných pobočkách.
 
Mohu si závěrečnou práci půjčit?
Ne, tištěné práce jsou součástí prezenčního fondu a mimo knihovnu se nepůjčují.
 
Jak má vypadat po formální stránce závěrečná práce? Existují pravidla a vzory?
Veškeré informace, obecná pravidla a doporučení při tvorbě závěrečných prací naleznete v záložce Závěrečné práce na stránkách knihovny.
 
Pomůže mi někdo s anotací a klíčovými slovy?
Pokud máte problémy s vytvořením anotace či klíčových slov a hlavně s překladem do anglického jazyka, domluvte si konzultaci s pracovnicí knihovny Janou Ivanegovou na jana.ivanegova@upce.cz. Přibližně 30minutová konzultace bude poskytnuta POUZE NA ZÁKLADĚ E-MAILOVÉ REZERVACE TERMÍNU, a to v rámci těchto časů: Po 13 - 15, St 8 - 11. Připravte si anotaci i klíčová slova jak v češtině, tak v angličtině. Při konzultaci proběhne korekce.
 
Jak se počítají strany a od které strany začít číslovat?
Stránky musí být číslovány bez přerušení arabskými číslicemi, včetně listů, které zůstaly záměrně nepotištěny. Tzv. preliminária (titulní list, zadání práce, poděkování, souhrny a klíčová slova, obsah) se započítávají, ale nečíslují - první strana s vytištěným číslem stránky je tedy Úvod. (Dle normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů)
 
Jak mám v číslování stránek zohlednit oboustranné zadání práce?
List se zadáním počítejte jako dvě strany, číslování stran by tedy mělo být stejné v elektronické i v tištěné verzi práce.
 
Kam mám vložit Údaje pro knihovnickou databázi?
Tyto náležitosti byly k 1. říjnu 2007 zrušeny. Pořadí a obsah jednotlivých stránek práce je uveden v záložce Formální úprava.
 
Jak mám v seminární/závěrečné práci citovat použité zdroje?
Zpracování jednotlivých bibliografických citací a jejich soupisu se řídí normou ČSN ISO 690, nebo zavedenými citačními styly daného oboru. Metody citování, tvorba citací a názorné příklady jsou uvedeny v příloze 3A směrnice 9/2012.
 
Jak mám převést svou práci do PDF?
Doporučeným formátem pro odevzdání závěrečné práce archivní formát PDF/A. Pro převod do PDF použijte nejlépe Adobe Acrobat Professional nebo MS Office Word 2007 a vyšší (při ukládání souboru vyberte typ formátu PDF/A).
Adobe Acrobat Professional je možné použít:
 
Jak mám vložit oskenované zadání do elektronické verze práce?
Příslušné stránky vložte do souboru pomocí Adobe Acrobat Professional.
 
Co mám dělat, když velikost mé práce přesahuje 50 MB a nelze tedy vložit do STAGu?
Ve většině případů se jedná o velké obrazové přílohy, proto doporučujeme pokusit se upravit obrázky tak, aby velikost souboru nepřesáhla 50 MB. V MS Word použijte funkci komprimace (Formát obrázku -> Obrázek -> Komprimovat… -> všechny obrázky v dokumentu). Pokud i přesto je práce větší, je třeba ji rozdělit do dvou souborů, kdy textovou část nahrajete do IS STAG a přílohy odešlete přes www.uschovna.cz správci Digitální knihovny (lucie.melicharova@upce.cz). Přílohy budou následně připojeny k příslušnému záznamu v Digitální knihovně UPa.
 
Co mám udělat pro to, aby má práce nebyla zpřístupněna?
Společně s prací musí být odevzdán formulář (ke stažení či k vyplnění online ZDE), ve kterém musí být omezení zpřístupnění v Digitální knihovně UPa odůvodněno a schváleno děkanem příslušné fakulty. Pokud je tento formulář odevzdán, může být v prohlášení v tištěné verzi práce vyjádřen nesouhlas s jejím zveřejněním a práce pak bude umístěna do archivu knihovny.
 
Celá moje závěrečná práce má zůstat neveřejná a nelze ji rozdělit na veřejnou a neveřejnou část, musím ji i přesto vložit do IS STAG?
Ano, všechny práce se vkládají do IS STAG. U prací, které mají zůstat neveřejné je při nahrávání plného textu vybrána možnost, že práce zůstane neveřejná.
 
Jak mám v IS STAG vyplnit pole „Rozsah práce“?
Vždy se zapisuje poslední číslovaná strana, tedy vždy jsou směrodatná čísla, která jsou uvedena přímo v práci.