Výpůjčky

Jaká dispoziční práva mají jednotlivé kategorie uživatelů?

 

Kat. S

Kat. SX

Kat. P

Kat. A

Kat. D

Kat. Z

Kat. E

Kat. V

Absenční výpůjčky

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Délka výpůjční lhůty (dny)

31

31

31

31

90

31

31

31

Max. počet výpůjček

15

20

50

30

15

10

5

5

Pokuta za každý den překročení výp. lhůty (Kč)

3

3

0

0

3

0

0

3

Délka prodloužení (dny)

31

31

31

31

90

31

31

31

Max. počet prodloužení online

2

2

5

5

2

2

3

2

Smí čtenář rezervovat

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kategorie:

S...studenti

SX...studenti více oborů

P...profesoři a docenti

A...ostatní pedagogičtí a vědečtí  pracovníci

D...studenti  prezenční formy doktorandského studia

Z...ostatní zaměstnanci

E...externí vyučující na univerzitě

V...veřejnost

 

Jak si mohu výpůjčku prodloužit?
Výpůjčku si můžete prodloužit POUZE a JEN přes aplikaci Konto čtenáře v online katalogu UK. Po přihlášení kliknete  na zelenou šipku vlevo vedle příslušného dokumentu.
Dokument půjde prodloužit jen v případě, že na něj není vytvořena žádná rezervace a že na prodloužení máte nárok (max. 2 prodloužení u určitých kategorií čtenářů - viz tabulka výše).
Výpůjčku NENÍ MOŽNÉ prodloužit ani přes e-mail, ani telefonicky a neprodlouží vám ji ani knihovnice u pultu.

 

Jak si mohu knihu zarezervovat?
Knihu si můžete zarezervovat také JEN, když se přihlásíte do aplikace Konto čtenáře v online katalogu UK. Po přihlášení vyhledáte požadovanou knihu a rozkliknete její plný záznam. Knihu je možné rezervovat JEN když jsou rozpůjčovány všechny její exempláře, pak se vedle obálky knihy objeví zelené tlačítko REZERVOVAT.
Kniha je rezervována po dobu 45 dnů. Jakmile ji předchozí čtenář vrátí, tak vám přijde oznámení e-mailem, že je kniha připravena pro vás, a to po dobu 10 dnů. Pokud chcete rezervaci zrušit, musíte se opět přihlásit do Moje konto a v záložce Rezervace kliknout na ikonu odpadkového koše vlevo vedle názvu knihy. Zrušit lze jen zatím nevyřízená rezervace.
Za nevyzvednutí oznámené rezervované knihy vám bude účtován manipulační poplatek 10 Kč.

 

Mohu vrátit své  výpůjčky poštou, nebo je může vrátit někdo jiný?
Výpůjčky mohou být vráceny jakýmkoliv způsobem, riziko při vracení je na straně vypůjčitele. Knihy budou z výpůjčního konta odepsány dnem doručení. Při vracení přes bibliobox budou knihy z konta odepsány následující pracovní den - toto pravidlo je dodržováno i v případě uzavření knihovny, prázdnin, dovolených apod. Tzn., že služba v knihovně je zajištěna i v těchto dnech.

 

Kniha, kterou si chci vypůjčit, je v katalogu označena „V“ nebo a má velmi vzdálené datum vrácení. Jak ji mohu získat?
Taková kniha byla zakoupena z grantových prostředků pro konkrétního vyučujícího. Knihovna ji pouze zkatalogizovala do systému, ale knihou jako takovou nedisponuje. Na požádání může služba u pultu vyučujícího oslovit a požádat o výjimečné zapůjčení knihy.

 

Kniha, kterou si chci vypůjčit, je v pobočce v Litomyšli. Jak mám postupovat?
O danou knihu požádejte u výpůjčního pultu v přízemí knihovny. Kniha bude vyžádána v Litomyšli a do týdne doručena do Pardubic. Oznámení o tom, že si můžete knihu vyzvednout, vám přijde e-mailem.