Služby

Knihu, kterou potřebuji, ve fondu nemáte. Dá se získat z jiné knihovny? Jak?
Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zajistí knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu nebo dodávku kopie prostřednictvím meziknihovní služby z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona a § 2 a 3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.

Charakter výpůjčky a výpůjční lhůtu stanovuje v tomto případě půjčující knihovna.

Za tuto službu účtuje knihovna v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) a c) knihovního zákona uživatelům kategorie V (veřejnost)  poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů.

 

 

 

 

Uživatelé kat. D, S, SL a SX (studenti a doktorandi) platí následující poplatky:

  • výpůjčky knih v rámci ČR - poplatek 50 Kč za 1 knihu
  • výpůjčky knih v rámci Evropy (mimo Velkou Británii) - poplatek 250 Kč + 100 Kč poštovné
  • v rámci ostatních zemí - poplatek 450 Kč + 100 Kč poštovné
  • xerokopie článků v rámci ČR - poplatek 5 Kč za stránku
  • xerokopie článků ze zahraničí - poplatek 10 Kč za stránku

MVS bude vyřízena na základě odeslání elektronické žádanky (na mvs@upce.cz) či odevzdání papírové žádanky.

 

 

 

Žádanky a pravidla služby MVS

 

Potřebuji konkrétní článek z časopisu, který neodebíráte. Jakým způsobem ho mohu získat?
Viz předchozí odpověď.

 

Mohu ve vaší knihovně kopírovat/tisknout?
Ano.

Kopírování a tisk – studenti
Při kopírování musíte přiložit k terminálu u kopírovacího stroje svůj průkaz studenta, na kterém je dostatečný kredit. Nabít si můžete mj. u pultu v 1.p. knihovny (min. vklad je 100 Kč, cena 1 černobílé kopie A4 je 2 Kč, barevné A4 14 Kč,
1 stránka normy ČSN - normy mohou tisknout pouze kategorie P, A, Z, E, D, S, SL a SX).

Při tisknutí si můžete nechat automaticky zvolenou tiskárnu "BLACK" pro černobílý tisk, nebo volbu změnit na tiskárnu "COLOR" pro barevný tisk. Tisková úloha se odešle na tiskový server SafeQ, odkud ji stáhnete a pošlete na konkrétní tiskárnu přiložením průkazu studenta u kterékoli tiskárny – buď v knihovně nebo v Copycentru na DFJP. Kredit z průkazu se vám odečte podle počtu vytištěných stránek. Vklad i ceny jsou stejné jako u kopírování.

Kopírování a tisk – veřejnost
Ceny a snímání karet u terminálů stejné jako pro studenty. Čipovou kartu vám vydá služba u pultu oproti čtenářskému průkazu. Zaplatíte v hotovosti.