Poplatky

Zapomněl(a) jsem vrátit knihu, kolik budu platit (upomínka a poplatek z prodlení)?
Za 1. až 3. upomínku zaslanou poštou se generuje poplatek 20 Kč. Za 4. předsoudní upomínku, která se zasílá poštou na doručenku, se generuje poplatek 100 Kč.

Poplatek z prodlení je 3 Kč za každý exemplář a za každý pracovní den.

 

Poplatek z prodlení se platí za každý kalendářní den, i když je knihovna zavřená?
Ano, protože, i když je knihovna zavřená (tj. většinou od 15. července do 15. srpna), je možnost vypůjčené knihy vracet prostřednictvím biblioboxu umístěného před vchodem do knihovny. Knihy budou odepsány z Konta čtenáře nejpozději následující pracovní den. Vypůjčené knihy je možné vrátit také zasláním přes Českou poštu.

 

Jaká je požadována náhrada při ztrátě knihy?
Základní položku pro náhradu knihy tvoří její kupní cena. Ke každému nevrácenému exempláři se připočítává manipulační poplatek ve výši 50 Kč.

 

Jak mohu zaslat peníze, které dlužím knihovně?
Peníze lze zaslat na účet Univerzity Pardubice č. 37030561/0100, variabilní symbol 93630. Uveďte do platby svoje jméno.