Obecné

Kdy má knihovna otevřeno?
Viz Otevírací doba

Je možné na přání studenta či přednášejícího doplnit fond knihovny? Jak mám postupovat?
Návrh na doplnění fondu mohou podávat všichni uživatelé univerzitní knihovny (UK), avšak s omezením, že publikace  svým zaměřením musí být v souladu s profilem fondu UK. Návrh můžete sdělit osobně, písemně či telefonicky kdykoliv a kterékoliv knihovnici UK. O nákupu rozhodne knihovnice-akvizitérka. Viz kontakty
 
Mohu darovat knihovně skripta, učebnice nebo knihy?
UK knižní dary přijímá, ale vyhrazuje si právo naložit s nimi dle svého rozhodnutí, zda budou zařazeny do fondu či nikoliv.
 
Ukončuji studium a potřebuji potvrdit Výstupní list – můžete mi ho potvrzený zaslat poštou či e-mailem?
To bohužel není možné. S Výstupním listem se musíte dostavit osobně. Nutné je také mít s sebou průkaz studenta, aby mohlo být vyrovnáno konto SafeQ (tisk, kopírování).
 
Mohu si v knihovně zakoupit skripta vydaná Univerzitou Pardubice?
Ne, to není možné. Skripta vydaná UPa prodává pouze prodejna skript – vstup z boční strany knihovny (od kolejí).