9.6.2017
Webináře: Web of Science a InCites Benchmark and Analytics

Web of ScienceLogo Clarivate Analytics
Trust the difference

Webinář WoS Core Collection

UDRŽTE SI PŘEHLED O NEJNOVĚJŠÍCH VĚDECKÝCH OBJEVECH A IDENTIFIKUJTE VÝZNAMNÉ AUTORY VE VAŠEM OBORU:

Věděli byste, jak překročit hranice běžného vyhledávání podle tématu a jak získat více relevantních publikací pro váš výzkum?

Poznejte, jak využít potenciál vyhledávání pomocí citační sítě:

  • Případová studie 1: Genetické inženýrství: CRISPR/Cas9 DNA segment.
  • Případová studie 2: Materiálové inženýrství: Perovskite solar cells.

Experti z Clarivate Analytics vám na uvedených příkladech předvedou, jak vyhledat relevantní publikace, které by při klasickém vyhledávání pomocí klíčových slov zůstaly skryty. Naučí vás, jak prohledávat 1 miliardu

Obr. Citační vazby

citací nashromážděnou za uplynulých 117 let, určit nejvlivnější publikace a pomocí analýzy výsledků určit, kde byl výzkum realizován, kteří vědci se na výzkumu podíleli a kým byl výzkum financován.

Na webinář k Web of Science Core Collection (v češtině) se můžete přihlásit pomocí následujících odkazů
(délka semináře 40 minut):

pondělí 12. června 2017 od 10:00 (Praha/Bratislava - CEST)

úterý 13. Června 2017 od 14:00 (Praha/Bratislava - CEST)

úterý 20. června 2017 od 14:00 (Praha/Bratislava - CEST)

 

Webinář WoS Citation Connection

ZÍSKEJTE KOMPLETNÍ PŘEHLED O VĚDECKÝCH TÉMATECH, NAUČTE SE POUŽÍVAT SOUVISEJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT NA PRVNÍ POHLED SKRYTÉ:

  • Případová studie 1: Genetické inženýrství: CRISPR/Cas9 DNA segment.
  • Případová studie 2: Materiálové inženýrství: Perovskite solar cells.

Experti z Clarivate Analytics vám na uvedených příkladech předvedou, jak plně využít výhod robustního vyhledávání ve všech databázích.
V rámci webináře se naučíte vyhledávat související informace dostupné v propojených

Obr. Citační vazby

oborových, regionálních a patentových databázích. Pomocí analýzy výsledků určíme, kde byl výzkum realizován, kteří vědci se na výzkumu podíleli a kým byl výzkum financován.

Na semináře k Web of Science Citation Connection (v češtině) se můžete přihlásit pomocí následujících odkazů
(délka semináře 40 minut):

středa 14. června 2017 od 10:00 (Praha/Bratislava - CEST)

středa 21. června 2017 od 14:00 (Praha/Bratislava - CEST)

čtvrtek 22. června 2017 od 10:00 (Praha/Bratislava - CEST)

 

Webinář InCites B&A

OVĚŘTE VLIV VAŠEHO VÝZKUMU, ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE A IDENTIFIKUJTE KLÍČOVÉ HRÁČE POMOCÍ METRIK DOSTUPNÝCH NAD RÁMEC IMPAKT FAKTORU:

  • Případová studie 1: Analýza vědecké organizace, silné a slabé stránky.
  • Případová studie 2: Materiálové inženýrství: Perovskite solar cells.

Na uvedených příkladech vám bude představeno, jak analyzovat vědecké prostředí pomocí inteligentních citačních metrik. Naučíte se, jak hodnotit organizace,

Obr. InCites

analyzovat spolupráci, stejně jako identifikovat potenciální zdroje financování
a významné hráče ve vašem oboru.

Vyberte si jeden z následujících 40 minutových webinářů k InCites B&A v češtině a zaregistrujte se:

čtvrtek 15. Června 2017 od 14:00 (Praha/Bratislava - CEST)

pondělí 19. června 2017 od 14:00 (Praha/Bratislava - CEST)

úterý 20. června 2017 od 10:00 (Praha/Bratislava - CEST)

 

Pro více informací k uvedeným webinářům kontaktujte na e-mail p. Josefa Jílka:

josef.jilek@clarivate.com

 

Web of ScienceLogo Clarivate Analytics
Trust the difference

 

 Ing. Blanka Jankovská
vedoucí Univerzitní knihovny