Pro absolventy a čtenáře z veřejnosti

Pro absolventy a veřejnost

I vy, kdo na univerzitě nestudujete, ani nepracujete, máte možnost stát se čtenáři Univerzitní knihovny. Stačí, když si přinesete jednu průkazovou fotografii, budete mít s sebou průkaz totožnosti a zaplatíte roční registrační poplatek 150 Kč. Poté obdržíte tzv. společný průkaz, který opravňuje ke vstupu i do Krajské knihovny v Pardubicích.

Budete mít přístup ke všem službám, které naše knihovna nabízí. Můžete si půjčovat knihy, prezenčně studovat časopisy a bakalářské a diplomové práce, využít počítačové studovny s internetem, tisknout, skenovat a kopírovat.

 
Vyhledávání
 
Výpůjční služby
 
Informační služby
Poplatky
 
Tisk, kopírování, skenování
 
Počítačové studovny
 
Dodávka dokumentů (MVS)

 

 
 

University Graduates and Public Users

Pro absolventy a veřejnost

Also those of you who do neither study not work at the university have a possibility to become a University Library reader. After providing the UL with your photo, ID and paying an annual fee of 150,- CZK, you obtain a joint library card  that is also valid in The Regional Library in Pardubice.

You will have an access to all the UL services.  You can borrow books, study journals or magazines, bachelor and diploma works in the study room, take advantage of the Internet PC rooms, print, scan and make copies of documents.