Úplná uzavírka silnic č. III/32224 a II/324 v Pardubicích

V měsících duben - červen 2013 budou probíhat stavební úpravy silnic č. III/32224 a II/324, které budou spojeny s významným dopravním omezením - úplnou uzavírkou silnic:

1. etapa (21. 4. - 12. 5.) - od křižovatky se silnicí č. II/324 Hradecká ul. po kruhový objezd u Intersparu

2. etapa (13. 5. - 2. 6.) - od vjezdu na kruhový objezd a kruhový objezd u Intersparu po vjezd na kruhový objezd u Globusu

3. etapa (3. 6. - 23. 6.) - od mostu P. Wonky po křižovatku se silnicí č. III/32224 ul. Poděbradská

4. etapa (3. 6. - 23. 6.) - od výjezdu z kruhového objezdu u Globusu po výjezd-nájezd silnice č. I/36 (u nadjezdu Doubravice)

5. etapa (14. 6. - 16. 6.) - kruhový objezd u Globusu

Důvodem je provádění opravy živičného krytu vozovky "tichý povrch". Objízdné trasy jsou vedeny po místních komunikacích ul. Bělehradská, Okrajová, Jiřího Potůčka, Trnová, Hradišťská, u Wonkova mostu - Masarykovo n., Palackého tř., kpt. Bartoše, Bělehradská, I/37 nebo I/36 dle přechodného dopravního značení v jednotlivých etapách.

Aktuální situaci lze sledovat na serveru http://mapa.dopravniinfo.cz/ či na stránkách Magistrátu města Pardubice www.pardubice.euIng. Aleš Pék
vedoucí Technického odboru