Jazykové centrum zajišťuje výuku odborného jazyka pro všechny fakulty Univerzity Pardubice. Zaměřuje se na anglický, německý a ruský jazyk a přispívá k rozvoji interdisciplinárních dovedností a propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s dovednostmi profesními.

Zájemcům z univerzity i obecné a profesně orientované veřejnosti nabízí v rámci spolupráce s mezinárodními institucemi možnost získání mezinárodních jazykových certifikátů a přípravu na ně.

Jazykové centrum
Studentská 95, Pardubice - Polabiny
telefon 466 036 341
e-mail sekretariát jc@upce.cz