TVORBA JAZYKOVÝCH KURZŮ

Autor: Jitka Hloušková
Název materiálu: Innovations in LSP / LAP courses in postgraduate programmes at the University of Pardubice
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autorka ve svém textu prezentuje inovace ve výuce cizích jazyků pro odborné a akademické účely v magisterských a doktorských studijních programech Univerzity Pardubice (UPa), kterou garantuje Jazykové centrum UPa. Jádrem příspěvku jsou příklady inovativních přístupů k tvorbě sylabu, zahrnující volbu obsahu kurzů, metody výuky a formy závěrečných atestací.