PODPORA PLURILINGVISMU

Autor: Yveta Linhartová
Název materiálu: Tvorba dvojjazyčného univerzitního prostředí
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autorka ve svém textu představuje konkrétní zkušenosti se zvyšováním internacionalizace univerzity prostřednictvím vytvoření glosáře univerzitní terminologie, dostupné všem uživatelům na univerzitním webu.
 
 
Autor: Irena Podlásková
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autorka popisuje možnosti celoživotního vzdělávání v rámci krátkodobých i dlouhodobých kurzů a seminářů nabízených zaměstnancům Univerzity Pardubice v rámci tříletého projektu financovaného z evropských fondů. Autorka také uvádí výhody a nevýhody tohoto typu vzdělávání, praktické postřehy lektorů a účastníků a návrhy na zlepšení podobných kurzů a seminářů v budoucnosti.
 
 
Autor: Šárka Zikešová
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autorka ve svém textu představuje koncept, formát a konkrétní výstupy tzv. Moderovaných diskuzí v německém jazyce, realizovaných Jazykovým centrem Univerzity Pardubice v rámci celoživotního vzdělávání.