HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ

Autor: Pavel Brebera, Linda Pospíšilová
Název materiálu: Digitální odznaky: prostředek podpory procesů hodnocení ve výuce cizích jazyků
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autoři prezentují konkrétní zkušenosti s využíváním tzv. digitálních odznaků jako jednotícího prvku formálního hodnocení, neformálního hodnocení a sebehodnocení v kontextu výuky odborného anglického jazyka na Univerzitě Pardubice.
 
Autor: Pavel Brebera, Jana Tmejová
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
V textu jsou shrnujícím způsobem prezentovány různé typy využívání databanky testových položek vytvořených Jazykovým centrem Univerzity Pardubice v celouniverzitním kontextu.