ELEKTRONICKÁ PORTFOLIA

Autor: Ilona Bourová, Šárka Zikešová
Název materiálu: Moodle oder Mahara E-Portfolio, das ist hier die Frage!
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
V textu jsou představeny praktické ukázky e-learningu, a to jednak v rámci kurzů tvořených ve verzi Moodle 2.5 na základě modulární struktury, vedle toho jsou dále prezentovány i konkrétní výstupy práce s tzv. Mahara ePortfoliem.