E-LEARNINGOVÉ KURZY

Autor: Zuzana Bezdíčková, Drahomíra Ciberová
Název materiálu: Hands-on experience
Typ materiálu: text uveřejněný ve sborníku UNICOM 2014
 
Autorky ve svém textu vycházejí z rostoucí poptávky po tzv. „soft skills“, která je přivedla na myšlenku nabídnout studentům možnost vyzkoušet si některé z nich ve škole v rámci odborných jazykových kurzů ještě před tím, než si začnou budovat svou profesní kariéru. Úkoly jsou pro studenty navrženy a připraveny tak, aby co nejlépe simulovaly reálné situace z běžného pracovního prostředí.