Rozřazovací test AJ DFJP bakalářské studium - prezenční 1. ročník 2016/2017

Rozřazovací test AJ_DFJP_bakalářské studium/prezenční /1. ročník/2016_17
Vážená studentko /studente,
 
jedním ze studijních předmětů bakalářského studijního programu je anglický jazyk. S cílem optimálního využití dosud získaných jazykových znalostí je třeba:
  • bezprostředně po zápisu do 1. ročníku absolvovat rozřazovací test z AJ
  • v průběhu bakalářského studia dosáhnout v AJ úrovně minimálně B1+ dle CEFR
V rámci přípravy na budoucí profesi a navazující studium je doporučeno a máte možnost zapsat si i další jazykové předměty z nabídky JC a dále rozvíjet své jazykové znalosti: Zde 
Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na stránkách Jazykového centra:
www.upce.cz →Jazykové centrum→Rozřazovací testy→DFJP→Rozřazovací test DFJP  Bc-P (20.-22.9.2016)
 
 
ROZŘAZOVACÍ TEST DFJP Bc-P
 
 
Test je nutno vykonat v termínu: 20.-22.9.2016
Po vykonání testu doporučujeme zapsat si příslušný předmět AJ takto:
 
0 – 34%   Angličtina pro dopravu – A2 (JC/DPADC)
35 – 59%  Angličtina pro dopravu  - A2+ (JC/DPADD)
60 – 100% Angličtina pro dopravu – B1(JC/DPADE)
 
Přehled předmětů AJ na stránkách Jazykového centra:
http://www.upce.cz/jc/studujte/predmety.html
  
Kontakt pro případné dotazy:
yveta.linhartova@upce.cz
pavel.brebera@upce.cz  
 
Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí Jazykového centra UPa