Rozřazovací test AJ DFJP magisterské studium - prezenční 1.ročník 2016/2017

Rozřazovací test AJ_DFJP_magisterské studium/prezenční/1.ročník/2016_17
Vážená studentko /studente,
 
s cílem vytvořit optimální podmínky pro Vaše studium anglického jazyka je třeba:
  • bezprostředně po zápisu do 1. ročníku absolvovat rozřazovací test z AJ
  • v průběhu magisterského studia dosáhnout v AJ úrovně minimálně B2 dle CEFR
  
Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na stránkách Jazykového centra:
 
Test najdete na: ROZŘAZOVACÍ TEST DFJP Mgr-P
 
Test je nutno vykonat v termínu: 21. – 23.9.2016
Po vykonání testu doporučujeme zapsat si příslušný předmět AJ takto:
 
Škála skóre a odpovídajících předmětů:
0 - 64%      Angličtina pro dopravu  – B1+ (JC/DPADU)
65 - 100%  Angličtina pro dopravu  - B2 (JC/DPADV)
 
 
 
 
Přehled předmětů AJ na stránkách Jazykového centra:
http://www.upce.cz/jc/studujte/predmety.html
 
 
Kontakt pro případné dotazy:
yveta.linhartova@upce.cz
pavel.brebera@upce.cz
 
 
Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
vedoucí Jazykového centra
Univerzita Pardubice