Úspěch Jakuba Zimoly v UK

Máte nápad? Mluvte o něm a začněte na něm pracovat!

Student FES zvítězil v prestižní britské soutěži pro studentské inovátory
 
Student 3. ročníku Fakulty ekonomicko- správní  Jakub Zimola, který v současné době studuje na partnerské britské univerzitě UCLan ve Velké Británii, se dostal mezi 7 oceněných studentských inovátorů a odnesl si finanční odměnu £5,000 na další rozvoj svého nápadu. Vítězné nápady se soustředí na řešení problémů v oblasti vzdělávání, které studenti sami zažívají. Jakubův Survey exchange nabízí kvalitní platformu pro studenty a jejich výzkum, kde vyplňování dotazníků funguje na základě reciprocity a unikátního bodového systému (podrobný popis naleznete na zde).
 
Pořádající nezisková organizace JISC, působící v oblasti digitálních inovací vzdělávacích systémů  a výzkumu, spolu se svými partnery uspořádala v srpnu 2016 již čtvrtý ročník soutěže Summer of Student Innovation, které se tradičně účastní studenti nejprestižnějších britských univerzit. Vítězům pomáhá s realizací jejich nápadu i uvedením na trh a rovněž jim zprostředkuje praktické zkušenosti v oblasti kreativního designu, výzkumu, podnikatelství a řízení projektů.
Jakub navázal na svůj květnový úspěch na půdě pardubické univerzity, kdy své projekty prezentovalo pět studentů z několika zemí v rámci programu Language and Culture Scheme, který pořádá Jazykové centrum UPa (viz. článek v univerzitním e-zpravodaji z 24.5. 2016). Podařilo se mu srozumitelně představit a obhájit svůj nápad před porotou odborníků,  která sestávala z děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Romany Provazníkové, odborníka na leadership management Davida Leeminga z UCLan, manažerů společnosti Nonstop Recruitment Dušana Palkoviče a Olivera Donoghue, Iaina Sellerse  z Portland trust a Glenna Spickera, majitele sítě Burrito Loco a Muzea komunismu v Praze.
 
A jak popisuje svou cestu k úspěchu v češtině i angličtině sám Jakub?