The Language Academy

University of Central Lancashire nabídla pěti studentům Univerzity Pardubice možnost získání stipendia na dvoutýdenní studium English language summer school v Prestonu ve Velké Británii v červenci a srpnu 2016.
Zájemci se mohli přihlásit emailem do 29.11.2015 na sekretariátu JC: petra.tochackova@upce.cz
Podmínkou byla komunikační úroveň v AJ minimálně na úrovni CEFR B1+ a zaslání motivačního dopisu v AJ spolu s volbou tématu kurzu:
  1. Science, media and Innovation
  2. British history
  3. British Music, Film and TV
  4. Food and Drink in the UK
UCLan poskytla studentům plné stipendium na školné (£ 395/týden). Dále mohli studenti požádat Univerzitu Pardubice o mimořádné stipendium ze zdrojů celouniverzitního stipendijního fondu.