FZS

Fakulta zdravotnických studií
 
Anglický jazyk
Bakalářské studijní programy
 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní A1 (Angličtina I a II) A2 až B1+ dle CEFR  (Angličtina pro zdravotnictví I-II) v prvních dvou semestrech; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní B1+ (Angličtina pro zdravotnictví III-IV) ve třetím a čtvrtém semestru
 • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
Magisterské studijní programy
 • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní A1 (Angličtina I), A2 až B1  (Angličtina pro zdravotnictví I) v prvním semestru
 • volitelná výuka anglického jazyka ve druhém semestru jen pro úroveň B1  (Angličtina pro zdravotnictví II)
Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru
Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:
 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky
Německý jazyk
Celouniverzitní kurzy
 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A2 a A2+ dle CEFR (Německý jazyk I, II), prezenční forma studia 
 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních B1 a B1+ dle CEFR (Německý jazyk III, IV),
Ruský jazyk
Celouniverzitní kurz
 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 dle CEFR (Ruský jazyk I-I – A1+), prezenční forma studia