FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Anglický jazyk
 
Bakalářské studijní programy
  • povinná výuka anglického jazyka v předmětech úrovní A1-B1+ dle CEFR  (A1: Angličtina I-II, A2-B1+:  Angličtina pro obory elektro a IT I-IV) v prvních dvou až čtyřech semestrech dle studijního oboru; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
  • volitelné předměty Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
Navazující magisterské studijní programy
  • volitelné předměty Anglický jazyk pro informatiku/elektrotechniku/řízení procesů I-IV dle studijního oboru (výstupní úrovně A2-B2) a volitelné předměty Německý jazyk, Ruský jazyk
Doktorský studijní program
  • povinný předmět Angličtina pro vědecké pracovníky, výstupní úroveň B2; atestace formou prezentace na PhD. - konferenci 
Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru
Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:
  • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
  • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
  • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky
Německý jazyk
 
Celouniverzitní kurzy
  • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A2 a A2+ dle CEFR (Německý jazyk I, II), prezenční forma studia
  • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních B1 a B1+ dle CEFR (Německý jazyk III, IV)
Ruský jazyk
 
Celouniverzitní kurz
  • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 dle CEFR (Ruský jazyk I-I – A1+), prezenční forma studia