FCHT

Fakulta chemicko-technologická
 
Anglický jazyk
 

Bakalářské studijní programy

 • povinná výuka anglického jazyka (Angličtina pro chemii, biochemii, ekonomii a polygrafii) v předmětech úrovní A2+ - B1+ dle CEFR v jednom až dvou semestrech dle studijního oboru; studenti jsou zařazeni do předmětů příslušné úrovně na základě výsledků rozřazovacího testu
 • volitelné předměty – angličtina, němčina, ruština, příp. specifické zaměření v rámci jednotlivých jazyků  (více viz Studujte s námi - Předměty JC, příp. Studijní plány FChT)

 

Navazující magisterské studijní programy

 • povinně volitelné předměty Angličtina pro chemii v úrovních B1+ - B2 dle CEFR
 • volitelné předměty – angličtina, němčina, ruština, příp. specifické zaměření v rámci jednotlivých jazyků  (více viz Studujte s námi - Předměty JC, příp. Studijní plány FChT)

 

Doktorský studijní program

 • povinný předmět Angličtina pro vědecké pracovníky, výstupní úroveň B2+; atestace formou prezentace na Ph.D. konferenci (více viz Studujte s námi – Konference Ph.D.)
 • Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

  Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

Požadavky na uznávání zkoušek/zápočtů při přestupu z jiné fakulty, příp. oboru

Garant příslušného předmětu potvrdí uznání zkoušky/zápočtu při přestupu z jiné fakulty, pokud student prokáže (např. formou výpisu splněných předmětů ze systému studijní agendy na jiné fakultě), že:

 • jedná se o předměty stejné nebo srovnatelné úrovně dle CEFR
 • zaměření předmětů je srovnatelné z hlediska jazyka pro specifické účely (odborného jazyka)
 • doba, která uplynula od složení zkoušky/splnění zápočtu na jiné fakultě, nepřekračuje 3 roky

Německý jazyk 

 
Celouniverzitní kurzy německého jazyka
 • výuka německého jazyka jako volitelného jazyka na úrovních A1-B1+; prezenční forma studia
Ruský jazyk
 
Celouniverzitní kurz
 • výuka ruského jazyka jako volitelného jazyka úrovně A1 dle CEFR (Ruský jazyk I-I – A1+), prezenční forma studia