Předměty JC

Studenti UPa si mohou zapisovat všechny předměty JC zařazené jako celouniverzitní i fakultní.

Poslední písmeno zkratky předmětu označuje úroveň dle CEFR a zároveň typ studia:

Bakalářské studium A - K úroveň A1 - C2

Magisterské studium P - Z úroveň A1 - C2