Předměty JC

Studenti UPa si mohou zapisovat všechny předměty JC zařazené jako celouniverzitní i fakultní.

Poslední písmeno zkratky předmětu označuje úroveň dle CEFR a zároveň typ studia:

Bakalářské studium A - K úroveň A1 - C2

Magisterské studium P - Z úroveň A1 - C2

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/EKNEC Němčina pro ekonomy - A2 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKREC Ruština pro ekonomy - A2 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EPNEC Němčina pro ekonomy - A2 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPREC Ruština pro ekonomy - A2 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/UPCKC Čeština pro cizince - konverzace - A2 3 0+2+0 Zp, Zk Bc.
JC/UPCUC Čeština pro cizince - A2 5 0+4+0 Zk Bc.
JC/UPNUC Němčina - A2 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPRUC Ruština - A2 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKNZC Němčina pro zdravotnictví - A2 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKRZC Ruština pro zdravotnictví - A2 2 0+2+0 Zk Bc.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/UPCUA Čeština pro cizince - A1 5 0+4+0 Zk Bc.
JC/UPNUA Němčina - A1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPRUA Ruština - A1 2 0+2+0 Zk Bc.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/UPCUB Čeština pro cizince - A1+ 5 0+4+0 Zk Bc.
JC/UPNUB Němčina - A1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPRUB Ruština - A1+ 2 0+2+0 Zk Bc.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/EKNED Němčina pro ekonomy - A2+ 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKRED Ruština pro ekonomy - A2+ 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EPNED Němčina pro ekonomy - A2+ 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPNKD Německá konverzace A2+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/EPRED Ruština pro ekonomy - A2+ 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/UPNMD Moderované diskuze v NJ - A2+ 2 0+0+10 Ko Bc.
JC/UPNUD Němčina - A2+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPRRD Ruský jazyk a reálie - A2+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPRUD Ruština - A2+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKNZD Němčina pro zdravotnictví - A2+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKRZD Ruština pro zdravotnictví - A2+ 2 0+2+0 Zk Bc.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/CPABE Angličtina pro biochemii - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/CPACE Angličtina pro chemii - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/CPACT Angličtina pro chemii - B1 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/CPAEE Angličtina pro ekonomy - B1 3 0+2+0 Zk Bc.
JC/CPAET Angličtina pro ekonomy - B1 3 0+2+0 Zk Mgr.
JC/CPAPE Angličtina pro polygrafii - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/DKADE Angličtina pro dopravu - B1 2 2+0+0 Zk Bc.
JC/DPADE Angličtina pro dopravu - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/EKAEE Angličtina pro ekonomy - B1 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKNEE Němčina pro ekonomy - B1 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKREE Ruština pro ekonomy - B1 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EPAEE Angličtina pro ekonomy - B1 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPNEE Němčina pro ekonomy - B1 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPREE Ruština pro ekonomy - B1 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/IPAIE Angličtina pro obory elektro a IT - B1 2 0+2+0 Zp Bc.
JC/UPAPE Presenting in English - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPAUE Angličtina - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPAUT Angličtina - B1 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/UPAVE Angličtina ve videokonferenci - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPNUE Němčina - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPNUT Němčina - B1 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZKAZE Angličtina pro zdravotnictví - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKNZE Němčina pro zdravotnictví - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKRZE Ruština pro zdravotnictví - B1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZPAZE Angličtina pro zdravotnictví - B1 2 0+2+0 Zk Bc.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/CPABF Angličtina pro biochemii - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/CPACF Angličtina pro chemii - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/CPACU Angličtina pro chemii - B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/CPAEU Angličtina pro ekonomy - B1+ 3 0+2+0 Zk Mgr.
JC/CPAPF Angličtina pro polygrafii - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/DKADF Angličtina pro dopravu - B1+ 2 2+0+0 Zk Bc.
JC/DKADU Angličtina pro dopravu - B1+ 2 2+0+0 Zp Mgr.
JC/DPADF Angličtina pro dopravu - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/DPADU Angličtina pro dopravu - B1+ 2 0+2+0 Zp Mgr.
JC/EKAEF Angličtina pro ekonomy - B1+ 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKAEU Angličtina pro ekonomy - B1+ 2 2+0+0 Zp Mgr.
JC/EKNEF Němčina pro ekonomy - B1+ 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKNEU Němčina pro ekonomy - B1+ 2 2+0+0 Zp Mgr.
JC/EKNKU Německá konverzace B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EKREF Ruština pro ekonomy - B1+ 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKREU Ruština pro ekonomy - B1+ 2 2+0+0 Zp Mgr.
JC/EPAEF Angličtina pro ekonomy - B1+ 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPAEU Angličtina pro ekonomy - B1+ 2 0+2+0 Zp Mgr.
JC/EPAKF Angličtina konverzace - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/EPNEF Němčina pro ekonomy - B1+ 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPNKF Německá konverzace B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/EPNKU Německá konverzace B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EPREF Ruština pro ekonomy - B1+ 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/IPAIF Angličtina pro obory elektro a IT - B1+ 2 0+2+0 Zp Bc.
JC/IPAIU Angličtina pro obory elektro a IT - B1+ 2 0+2+0 Zp Mgr.
JC/UPAUF Angličtina - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPNUF Němčina - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPNUU Němčina - B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZKAZF Angličtina pro zdravotnictví - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZKAZU Angličtina pro zdravotnictví - B1+ 2 0+12+0 Zk Mgr.
JC/ZKNZU Němčina pro zdravotnictví - B1+ 2 0+12+0 Zk Mgr.
JC/ZKRZU Ruština pro zdravotnictví - B1+ 2 0+12+0 Zk Mgr.
JC/ZPAZF Angličtina pro zdravotnictví - B1+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/ZPAZU Angličtina pro zdravotnictví - B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZPNZU Němčina pro zdravotnictví - B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZPRZU Ruština pro zdravotnictví - B1+ 2 0+2+0 Zk Mgr.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/CPACG Angličtina pro chemii - B2 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/CPACV Angličtina pro chemii - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/CPAEV Angličtina pro ekonomy - B2 3 0+2+0 Zk Mgr.
JC/DKADG Angličtina pro dopravu - B2 2 2+0+0 Zk Bc.
JC/DKADV Angličtina pro dopravu - B2 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/DPADG Angličtina pro dopravu - B2 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/DPADV Angličtina pro dopravu - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EKAEG Angličtina pro ekonomy - B2 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKAEV Angličtina pro ekonomy - B2 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/EKNEG Němčina pro ekonomy - B2 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKNEV Němčina pro ekonomy - B2 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/EKREG Ruština pro ekonomy - B2 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKREV Ruština pro ekonomy - B2 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/EPAEG Angličtina pro ekonomy - B2 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPAEV Angličtina pro ekonomy - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EPAIV AJ pro akademické účely - B2 4 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EPNEG Němčina pro ekonomy - B2 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPNEV Němčina pro ekonomy - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EPREG Ruština pro ekonomy - B2 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/IDAIV Angličtina pro vědecké pracovníky B2 0 0+0+6 Zp Mgr.
JC/IPAAG Angličtina pro akademické účely I - B2 2 0+2+0 Zp Bc.
JC/IPAIG Angličtina pro obory elektro a IT - B2 2 0+2+0 Zp Bc.
JC/IPAIV Angličtina pro obory elektro a IT - B2 2 0+2+0 Zp Mgr.
JC/ZKAZV Angličtina pro zdravotnictví - B2 2 0+12+0 Zk Mgr.
JC/ZKNZV Němčina pro zdravotnictví - B2 2 0+9+0 Zk Mgr.
JC/ZKRZV Ruština pro zdravotnictví - B2 2 0+9+0 Zk Mgr.
JC/ZPAZV Angličtina pro zdravotnictví - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZPNZV Němčina pro zdravotnictví - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZPRZV Ruština pro zdravotnictví - B2 2 0+2+0 Zk Mgr.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/CDACW Angličtina pro vědecké pracovníky - B2+ 0 0+0+0 Zk Mgr.
JC/CPAAW Angličtina pro akademické účely - B2+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/DDADW Angličtina pro vědecké pracovníky - B2+ 0 0+0+4 Zk Mgr.
JC/DDNDW Němčina pro vědecké pracovníky - B2+ 0 0+0+4 Zk Mgr.
JC/DKADH Angličtina pro dopravu - B2+ 2 2+0+0 Zk Bc.
JC/DKADW Angličtina pro dopravu - B2+ 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/DPADH Angličtina pro dopravu - B2+ 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/DPADW Angličtina pro dopravu - B2+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EKAEH Angličtina pro ekonomy - B2+ 4 2+0+0 Zk Bc.
JC/EKAEW Angličtina pro ekonomy - B2+ 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/EPAEH Angličtina pro ekonomy - B2+ 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPAEW Angličtina pro ekonomy - B2+ 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/IDAIW Angličtina pro vědecké pracovníky - B2+ 0 0+0+3 Zk Mgr.
JC/IPAAH Angličtina pro akademické účely II - B2+ 2 0+2+0 Zp Bc.
JC/IPAIW Angličtina pro obory elektro a IT - B2+ 2 0+2+0 Zp Mgr.
JC/ZDAZW Angličtina pro vědecké pracovníky - B2+ 0 0+2+0 Zk Mgr.
JC/ZKAZW Angličtina pro zdravotnictví - B2+ 2 0+9+0 Zk Mgr.
JC/ZPAZW Angličtina pro zdravotnictví - B2+ 2 0+2+0 Zk Mgr.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia

JC/DKADI Angličtina pro dopravu - C1 2 2+0+0 Zk Bc.
JC/DKADX Angličtina pro dopravu - C1 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/DPADI Angličtina pro dopravu - C1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/DPADX Angličtina pro dopravu - C1 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/EKAEX Angličtina pro ekonomy - C1 2 2+0+0 Zk Mgr.
JC/EPAEI Angličtina pro ekonomy - C1 4 0+4+0 Zk Bc.
JC/EPAEX Angličtina pro ekonomy - C1 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/IPAIX Angličtina pro obory elektro a IT - C1 2 0+2+0 Zk Mgr.
JC/UPAUI Angličtina - C1 2 0+2+0 Zk Bc.
JC/UPAUX Angličtina - C1 2 0+2+0 Zk Mgr.

prac./
zkr. př.

předmět

kredity
ECTS

rozsah
P+C+S

ukončen

doporuč.
typ studia