Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka

Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka
Univerzita Pardubice, Jazykové centrum
Přihláška k přípravnému kurzu
Jazykové centrum Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze nabízí možnost získat mezinárodní cerifikát z ruského jazyka uznaný Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání Ruské federace a ALTE (Evropskou asociací pro jazykové testování).
Zájemci z řad studentů/zaměstnanců Univerzity Pardubice i veřejnosti se mohou zúčastnit přípravného kurzu seznamujícího se způsobem testování.
 
Přípravný kurz:
Přípravný kurz bude probíhat podle Evropského referenčního jazykového rámce v následujících blocích:
B1 Пороговый 17.4.2015, 12.00-14.15 hod.
B2 Второй сертификационный уровень 17.4. 2015, 14.30 – 16.45 hod.
Cena přípravného kurzu (1 blok): 300,- Kč vč. DPH
Místo konání: Multimediální učebna Jazykového centra DB-02011, Studentská 95, 530 09 Pardubice
 
Zkouška:
Termín: květen 2015 (přihláška ke zkoušce nejpozději do 10.5.2015)
Místo konání: Ruské středisko vědy a kultury, Na Zátorce 16, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Forma zkoušky: písemná a ústní
Cena: B1 – 2200,- Kč
          B2 -  2400,- Kč
 
Certifikát:
Certifikační zkoušky organizuje Ruské středisko vědy a kultury v Praze spolu s Moskevskou státní univerzitou M.V. Lomonosova (Filozofická fakulta), po jejichž úspěšném složení obdrží absolventi zkoušky certifikát TORFL (TORFL – Test of Russian as a Foreign Language), který stvrzuje dosaženou jazykovou úroveň.
Certifikát a potvrzení, které jsou vydávány podle výsledků testování, nemají promlčovací lhůtu a nezávisle na místě jejich vydání platí shodně na celém území Ruské federace jak pro ruské úřady, tak i organizace v zahraničí.
 
V případě zájmu kontaktujte garanta přípravných kurzů nejpozději do 10.4.2015 a zašlete přihlášku k přípravnému kurzu společně s potvrzením o zaplacení poplatku.
 
Přihláška k přípravným kurzům ke stažení zde .
Garant: Mgr. Radka Švadláková, Ph.D., e-mail  radka.svadlakova@upce.cz , telefon 466 036 566