Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice

Studentská grantová soutěž Interní grantové agentury Univerzity Pardubice

Interní grantová agentura Univerzity Pardubice (IGA UPa) organizačně zajišťuje Studentskou grantovou soutěž (SGS). Rozhoduje o podpoře specifického vysokoškolského výzkumu, studentských projektů a studentských vědeckých konferencí na Univerzitě Pardubice.

 

SGS je financována zejména z účelové podpory poskytované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy podle stanovených pravidel.

 

Projekty řešené v roce 2016:

Téma:  Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2016

 1. Kvalita poskytované péče

 2. Kvalita života žen v období ovlivněném menopauzou

 3. Sledování nozokomiálních nákaz

 4. Poskytování kulturně kompetentní péče

 5. Posuzovací a hodnotící nástroje v ošetřovatelské praxi

 6. Bezpečí a kvalita při zacházení s léčivými přípravky

 7. Kvalita péče o děti ve zdravotnických zařízeních

Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Iveta Černohorská; Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.; doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.; Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.; Ing. Jana Holá, Ph.D.; Mgr. Lucie Chrudimská; Petra Mandysová, MSN, Ph.D.; Mgr. Helena Petržílková; Mgr. Zuzana Škorničková

Interní doktorandky: Mgr. Petra Pavlová; Mgr. Eva Sedláčková; Mgr. Jana Zatočilová

Studenti magisterského studia: Bc. Darina Beihofnerová; Bc. Zuzana Havelková; Bc. Tereza Havlíková;

Bc. Kateřina Koutná; Bc. Kristýna Ksandrová; Bc. Sabina Ludányiová; Bc. Adriana Nedvědová; Bc. Tereza Ovčáčková; Bc. Kristina Otáhalová; Bc. Alena Pařízková; Bc. Michaela Poslušná; Bc. Aneta Ryklová; Bc. Klára Smrčková; Bc. Veronika Šáchová; Bc. Zuzana Zarembová

 

 

Téma: Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii

 1. Hodnocení kvality života u pacientů s karcinomem hrtanu (WHOQOL-BREF)

 2. Hodnocení kvality života a hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu

(WHOQOL-BREF, VHI)

 1. Screening sluchu u novorozenců v Nemocnicích Pardubického kraje, a.s.

 2. Komunikační problémy pacientů s nedoslýchavostí

 3. Kvalita života osob s poruchou čichu

Hlavní řešitel: Mgr. Vít Blanař

Spoluřešitelé: MUDr. Iva Bártová; Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.;  MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D; MUDr. Jaroslav Preisler; Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Interní doktorand: Mgr. Vít Blanař

Studenti magisterského studia: Bc. Sabina Cejnarová; Bc. Veronika Dočkalová; Bc. Dominika Dostálová; Bc. Eva Nedomová; Bc. Nikola Špičková; Bc. Lenka Teichmanová

 

Projekty řešené v předchozích letech:

2015

Název

Hlavní řešitel

Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2015

Holá Jana, Ing., Ph.D.

Vybraná témata porodnictví a gynekologie

Macková Marie, PhDr., PhD.

Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie

Škvrňáková Jana Mgr., Ph.D.

 
2014
Název
Hlavní řešitel
Historie ošetřovatelství
Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie
Vít Blanař, Mgr.
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních 2014
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Specifika perioperační péče u osob s vybranými typy disability
Macková Marie, PhDr., PhD.
 
2013
Název
Hlavní řešitel
Přesnost měření u teploměrů užívaných na dětském oddělení
Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.
Kvalita péče ve zdravotnických zařízeních
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi
Jedlinská Martina, Mgr.
Historie a současnost ošetřovatelství
Macková Marie, PhDr., PhD.
 
2012
Název
Hlavní řešitel
Přesnost měření u teploměrů užívaných na dětském oddělení
Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D.
Komunikace zdravotnického zařízení
Holá Jana, Ing., Ph.D.
Vztah Reminiscenční terapie a depresivity seniorů
Jedlinská Martina, Mgr.
Využití Konverzačních mapTM  v edukaci pacientů s diabetem
Doležalová Barbora, MUDr.
Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů
Mandysová Petra, MSN
Hodnocení hlasových potíží u pacientů s onemocněním hrtanu
Škvrňáková Jana, Mgr.,  Ph.D.
Prognóza čichu u osob s hyposmií a anosmií
Brothánková Pavlína, Mgr.