Granty

Fakulta zdravotnických studií pravidelně podává žádosti na Ministerstvo zdravotnických studií (MZ ČR) a Technologická agentura České republiky (TAČR). Technologická agentura České republiky (TAČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly podle § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Technologická agentura poskytuje účelovou podporu z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na programové projekty.
 
Grantové studie v rámci  TAČR řešené na Fakultě zdravotnických studií:
Téma: Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku
Cíl: Vývoj měřícího zařízení pro objektivní olfaktometrii. Je založen na znalosti reflexního mechanismu čichu a dýchání. Bude sledovat průtok vzduchu při nádechu a výdechu ve vazbě na různé pachové vjemy a trigeminová stimulans.
Období řešení: 2014 - 2017
Spoluřešitel za FZS UPa: MUDr. Jan Vodička, Ph. D.
Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Jelínek, Ph.D, Technická univerzita v Liberci
 
Téma: Přenosný audiometr
Cíl: Vývoj přenosného audiometru a specializované metodiky sloužící k telemetrickému vyšetření funkce sluchového ústrojí člověka
Období řešení: 2016 - 2017
Hlavní řešitel za UPa: Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Spoluřešitelé za FZS UPa: MUDr. Jan Vodička, Ph.D.; Mgr. Vít Blanař
 
 
Vybrané úspěšně dokončené projekty:
Téma: Management diagnostiky a terapie poruch polykání
  1. Zavádění screeningové metody poruch polykání do praxe
  2. Vyhodnocování polykací funkce u pacientů s cévní mozkovou příhodou
  3. Sledování subjektivní kvality života pacientů
  4. Vyšetřování pomocí EMG
Hlavní řešitel za FZS UPa: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.
Spoluřešitelé: Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.; doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Hlavní řešitel projektu: MUDr. Michal Černý, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
 
 
Téma: Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání
  1. Vývoj objektivní metody, která umožní kvantifikovat etiologickou frakci rizikových faktorů práce u chronického onemocnění bederní páteře na individuální úrovni, tj. u konkrétního pacienta a v konkrétních pracovních podmínkách 
  2. Formulace klinických, radiologických a hygienických kritérií pro přiznání onemocnění páteře jako nemoci z povolání.
  3. Využití výsledků projektu v oblasti prevence, např. jako východisko pro ergonomické řešení rizikových prací apod.
Spoluřešitel za FZS UPa: doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Hlavní řešitel projektu: doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D, Univerzita Palackého Olomouc