Školní kolo 2013

 
10. studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

 

Fakulta zdravotnických studií (FZS) připravila v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci (ZSPI), 10. studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, která se konala 25. března 2013. Studenti FZS Univerzity Pardubice (UPa) měli možnost prezentovat výsledky výzkumu, který byl součástí jejich závěrečných prací, a to nejen před svými kolegy, ale i před odbornou komisí.
Konference se zúčastnilo 63 studentů FZS a 10 akademických a THP pracovníků. S prezentací vystoupilo 10 studentů - 3 z bakalářských a 7 z magisterských studijních oborů. Přednášky byly tematicky zaměřené na aktuální problematiku ošetřovatelství, porodní asistence a perioperační péče. Jedna bakalářská práce a tři nejlepší magisterské práce postupovaly z tohoto fakultního kola do celostátního kola konference, pořádaného FZS o měsíc později.
 
Prezentace studentů hodnotila odborná komise podle předem daných kritérií. Předsedkyní komise byla doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, Ph.D. et. Ph.D. z Trnavské univerzity v Trnavě. Dalšími členy komise byly Mgr. Martina Vacková z Chrudimské nemocnice, a.s, Mgr. Martina Jedlinská, PhDr. Marie Macková, Ph.D. a Petra Mandysová, MSN z FZS.

 

Výsledky:
 
Bakalářské práce:
 
Poř.
Jméno
Ročník
Název práce
Vedoucí práce
1.
 
Oldřich Hošek
 
3.VS
 
Smrt a eutanazie očima všeobecné sestry
 
PhDr. Kateřina Čermáková, DiS.
 
 
Magisterské práce:
 
Poř.
Jméno
Ročník
Název práce
Vedoucí práce
1.
 
Bc. Kamila Marková
 
2.OK
 
Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů
 
Mgr .Martina Jedlinská
2.
 
Bc. Anna Vojtová
 
2.OSE
 
Marketingová komunikace zdravotnického zařízení
 
Ing. Jana Holá, Ph.D.
3.
 
Bc. Jana Pechová
 
2.OK
 
Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů
 
Petra Mandysová, MSN

 

Publikum ocenilo jako nejlepší bakalářskou práci Smrt a eutanázie očima všeobecné sestry (Oldřich Hošek) a nejlepší magisterskou práci Vztah reminiscenčních aktivit a depresivity seniorů (Bc. Kamila Marková). V průběhu konference vystoupila Mgr. Martina Vacková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, z Chrudimské nemocnice, a.s. s přednáškou Příprava nemocnice k akreditaci.

 

Ing. Eva Kynclová
Fakulta zdravotnických studií UPa