Program

 
VII. Celostátní studentská vědecká konference
bakalářských a magisterských nelékařských
zdravotnických oborů
 
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
26. dubna 2012, Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519, Pardubice
 
Odborní garanti:
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Markéta Moravcová, Petra Mandysová, MSN
 
Odborná komise:
prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Zuzana Šafránková, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Eva Havlíková, Koordinační a řídící skupina nemocnic Pardubického kraje
MUDr. Jan Vodička, Ph.D., Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Petra Mandysová, MSN, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
 
Organizace konference:
Ing. Eva Kynclová, Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Mgr. Markéta Moravcová,
Petra Mandysová, MSN.
 
8.00 – 9.00 Registrace
9.00 – 9.30 Zahájení konference
9.30 – 10.45 1. blok prezentací
9.30 – 9.45 1. Efekt různých bariatrických výkonů na pokles hmotnosti v léčbě obezity
Eva Janoušková, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
9.45 – 10.00 2. Psychosociální dopad akutní leukémie na život pacienta
Zdenka Klapilová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
10.00 – 10.15 3. Prevence nozokomiálních infekcí u periferních invazivních venózních katétrů
Petra Podrazilová, Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
10.15 – 10.30 4. Příprava a podání léků nelékařským zdravotnickým personálem
Eva Sedláčková, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
10.30 – 10.45 5. Změny v péči o ženu po císařském řezu před a po roce 1989
Martina Kutilová, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
  Diskuse probíhá po ukončení každé prezentace
10.45 – 11.00 Přestávka
11.00 – 12.15  2. blok prezentací
11.00 – 11.15 6. Bolest z pohledu sestry – informovanost pacientů v ambulanci bolesti
Monika Pucová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
11.15 – 11.30 7. Enteroklýza v CT a MR obrazech
Kamila Honzíková, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
11.30 – 11.45 8. Edukace pacienta před a po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Jana Novotná, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
11.45 – 12.00  9. Jazyková připravenost sester na ošetřování pacientů z různých států EU
Martina Peterová, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
12.00 – 12.15 10. Komplexní ošetřovatelský proces u nemocného s hemolytickou anémií
Jana Wrzecionková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
  Diskuse probíhá po ukončení každé prezentace
12.15 – 13.15 Přestávka – oběd
13.15 – 14.45 3. blok prezentací
13.15 – 13.45 Metody hodnocení zaměstnanců v zdravotnických zařízeních České republiky
– přednáška odborníka z praxe: Mgr. Eva Havlíková, Koordinační a řídící
skupina nemocnic Pardubického kraje, koordinátor kvality a procesů
nemocnic Pardubického kraje
13.45 – 14.00 11. Ultrazvukové vyšetření mozku novorozenců přes velkou fontanelu
Michaela Voláková, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
14.00 – 14.15 12. Ošetření porodního poranění z pohledu porodní asistentky
Markéta Stránská, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
14.15 – 14.30 13. Všeobecný ošetřovatel ve zdravotnictví
Patrik Zelinka, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
14.30 – 14.45 14. Kvalita života klienta a rodiny po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí
Jitka Švarcová, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
  Diskuse probíhá po ukončení každé prezentace
14.45 – 16.00 Závěr konference
14.45 – 15.15 Porada komise – současně probíhá
Panelová diskuze – studenti magisterského studia
Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Desatero výhod projektu – prezentace Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
15.15 – 16.00 Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších prací
Shrnutí: Jak je možno využít inovací vycházejících z projektu OPVK v rámci prezentací studentů
Ukončení konference
   

 
Tato konference je organizována v rámci projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci,
Reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0357, OP VK,Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Akce byla finančně podpořena Pardubickým krajem a Magistrátem města Pardubic.