Plán odborných akcí a konferencí pořádaných a spolupořádaných pracovišti univerzity na rok 2014

 

Plán odborných akcí a konferencí pořádaných

a spolupořádaných pracovišti univerzity 2014

Fakulta zdravotnických studií

 

Leden

 

Sonografie žilního systému plodu – MUDr. I. Musilová, Ph.D.

pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity  Pardubice

termín:

14. leden 2014

místo a čas konání:

Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 14:00

kontaktní osoba:

Petra Zajíčková

tel.:

466 015 502

e-mail:

petra.zajickova@nemocnice-pardubice.cz

 

 

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Téma: Metastázy diferencovaných karcinomů štítné žlázy

pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

termín:

16. leden 2014

místo konání:

Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

kontaktní osoba:

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

tel.:

466 015 306

e-mail:

jan.mejzlik@upce.cz

 

 

12. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí

Téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

 

Kongres je určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále pro sestry jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče.

Okruhy přednášek budou: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, atypické postupy, infekce v ráně, debridement. onemocnění periferních cév jako etiol. faktor-chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kasuistiky.

 

pořadatel:

Česká společnost pro léčbu rány; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Pardubická krajská nemocnice, a.s.

termín:

23. – 24. ledna 2014

místo konání:

Univerzita Pardubice, Univerzitní konferenční centrum

kontaktní osoba:

prim. MUDr. Ivo Bureš

tel.:

466 019 101

e-mail:

ivo.bures@nemocnice-pardubice.cz

 

 

Únor

 

PPROM – aktuální pohled na problematiku – MUDr. M. Kacerovský, Ph.D.

 

pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

11. února 2014

místo a čas konání:

Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 14:00

kontaktní osoba:

Petra Zajíčková

tel.:

466 015 502

e-mail:

petra.zajickova@nemocnice-pardubice.cz

 

 

Březen

 

Antikoncepce – MUDr. L. Hanousek, MUDr. E. Janušová

 

pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

11. března 2014

místo a čas konání:

Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 14:00

kontaktní osoba:

Petra Zajíčková

tel.:

466 015 502

e-mail:

petra.zajickova@nemocnice-pardubice.cz

 

11. Studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Fakultní kolo studentské vědecké konference určené pro studenty Fakulty zdravotnických studií a pozvané hosty. Studenti prezentují výsledky výzkumu v rámci svých závěrečných prací.

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

termín:

24. března 2014

místo konání:

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

kontaktní osoba:

Ing. Eva Kynclová

telefon:

466 037 753

fax:

466 030 550

e-mail:

eva.kynclova@upce.cz

 

 

 

 

Workshop k projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci

Setkání řešitelů projektu se studenty Fakulty zdravotnických studií – informace o průběhu projektu.

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

termín:

24. března 2014

místo konání:

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

kontaktní osoba:

Ing. Eva Kynclová

telefon:

466 037 753

fax:

466 030 550

e-mail:

eva.kynclova@upce.cz

 

VIII. demonstrační kurz a seminář

Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha

 

pořadatel:

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Svitavská nemocnice, a.s. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno, Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

termín:

27. - 29. března 2014

místo konání:

Nemocnice Svitavy

kontaktní osoba:

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

tel.:

466 015 306

e-mail:

jan.mejzlik@upce.cz

 

 

duben

 

Dohoda o hormonální terapii po menopauze před 14. světovým kongresem o menopauze – prof. MUDr. J. Donát, DrSc.

 

pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

8. dubna 2014

místo a čas konání:

Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 14:00

kontaktní osoba:

Petra Zajíčková

tel.:

466 015 502

e-mail:

petra.zajickova@nemocnice-pardubice.cz

 

 

Mezioborové sympozium: Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi.

 

pořadatel:

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Asociace klinických logopedů České republiky; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubické krajské nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

termín:

11. - 12. duben 2014

místo konání:

Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

kontaktní osoba:

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

tel.:

466 015 306

e-mail:

jan.mejzlik@upce.cz

 

 

Krajský neurologický seminář

Jarní seminář bude zaměřen na cerebrovaskulární program. Jsou pozváni zástupci Komplexního cerebrovaskulárního centra z FN Hradec Králové (dr. Krajíčková, prof. Krajina). Rozvoj Iktového centra PKN se širokou součinností klinik a oddělení nemocnice bude hlavním tématem semináře.

 

pořadatel:

Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

16. dubna 2014

místo konání:

Pardubice, Zlatá Štika

kontaktní osoba:

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Ivana Dvořáková – sekretářka kliniky

telefon:

466 014 710

fax:

466 014 702

e-mail:

edvard.ehler@nemocnice-pardubice.cz

 

 

I. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Medin, a.s.

termín:

23. dubna 2014

místo konání:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

kontaktní osoba:

PhDr. Marie Macková, Ph.D.

telefon:

466 037 734

fax:

466 670 550

e-mail:

marie.mackova2@upce.cz

 

 

IX. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů

Konference je určena pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a pro studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence. V rámci soutěže budou vybrány nejlepší práce, které získají ocenění.

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Medin, a.s.

termín:

23. dubna 2014

místo konání:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

kontaktní osoba:

Ing. Eva Kynclová

telefon:

466 037 753

fax:

466 670 550

e-mail:

eva.kynclova@upce.cz

 

 

květen

 

Perinatální výsledky 2013 – MUDr. Zuzana Kokrdová, Ph.D.

 

pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

13. května 2014

místo a čas konání:

Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 14:00

kontaktní osoba:

Petra Zajíčková

tel.:

466 015 502

e-mail:

petra.zajickova@nemocnice-pardubice.cz

 

Kontroverze v onkologii

IV. ročník celostátní konference onkologů zaměřená na aktuální témata v léčbě zhoubných nádorů.

 

pořadatel:

Onkologické centrum Multiscan Pardubice ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

15. - 16. května 2014

místo konání:

Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155

kontaktní osoba:

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

telefon:

466 016 411

fax:

466 016 450

e-mail:

kolarova@multiscan.cz

 

 

Společná ORL konferenci pardubického a královéhradeckého kraje

Festival kazuistik

 

pořadatel:

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.;  Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

termín:

16. - 17. května 2014

místo konání:

Hotel Devět skal, Sněžné - Milovy

kontaktní osoba:

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

tel.:

466 015 306

e-mail:

jan.mejzlik@upce.cz

 

IX. Pardubické zdravotnické dny

Téma: „Co neznáme z běžné praxe?“

pořadatel:

Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

termín:

22. května 2014

místo konání:

Kulturní dům Hronovická v Pardubicích

kontaktní osoba:

Mgr. Alena Němečková – odd. výchovy a vzdělávání

tel.:

466 011 305

fax:

 

e-mail:

alena.nemeckova@nemocnice-pardubice.cz

 

ćerven

 

XIV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárského, DrSc.

 

Jedná se o odborné setkání českých a slovenských mladých chirurgů. Tato setkání mají již tradici, konají se každoročně a v jejich pořádání se střídá Česká a Slovenská republika. Jsou podporována Českou a Slovenskou chirurgickou společností. Pardubické chirurgické pracoviště se podílí na organizaci mnoho let.

 

pořadatel:

Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Chirurgická klinika FN Hradec Králové; Chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod; Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

termín:

5. - 6. června 2014

místo konání:

Hotel Jezerka, Seč u Chrudimi

kontaktní osoba:

MUDr. M. Pirkl, odd. cévní a plast. chirurgie chirurg. kliniky PKN, a.s.;

doc. MUDr. J. Šiller, Ph.D., chirurgická klinika PKN, a.s.

tel.:

466 012 999

fax:

466 012 988

e-mail:

miloslav.pirkl@nemocnice-pardubice.cz

jiri.siller@nemocnice-pardubice.cz

 

 

Možnosti screeningu, diagnostiky a léčby karcinomu ovaria – MUDr. A. Štěpánová

 

pořadatel:

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

10. června 2014

místo a čas konání:

Knihovna P-G kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s., 14:00

kontaktní osoba:

Petra Zajíčková

tel.:

466 015 502

e-mail:

petra.zajickova@nemocnice-pardubice.cz

 

září

 

Doktorská konference

Spojena se zápisem studentů

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

termín:

září

místo konání:

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

kontaktní osoba:

Ing. Hana Theer Vítková

telefon:

466 037 800

e-mail:

Hana.TheerVitkova@upce.cz

 

 

říjen

 

Workshop a seminář srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí

Prezentace studentů a akademických pracovníků ze zahraničních mobilit, informace o možnostech studia v zahraničí.

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

termín:

říjen - listopad

místo konání:

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

kontaktní osoba:

Ing. Eva Kynclová

telefon:

466 037 753

fax:

466 030 550

e-mail:

eva.kynclova@upce.cz

 

Mezinárodní týden, workshop k projektu In+in

Spojení s návštěvou zahraničních odborníků do předmětů v rámci inovací

 

pořadatel:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

termín:

říjen - listopad

místo konání:

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

kontaktní osoba:

Ing. Hana Theer Vítková

telefon:

466 037 800

e-mail:

Hana.TheerVitkova@upce.cz

 

 

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, PKN a.s., FZS, Univerzity Pardubice, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku; Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

termín:

16. října 2014

místo konání:

Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

kontaktní osoba:

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

tel.:

466 015 306

e-mail:

jan.mejzlik@upce.cz

 

 

18. Krajský kardiologický seminář

 

pořadatel:

Kardiologické oddělení interní kliniky, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

23. října 2014

místo konání:

Pardubice, Zámek

kontaktní osoba:

MUDr. Petr Vojtíšek, CSc.

telefon:

466 014 101

fax:

466 014 104

e-mail:

petr.vojtisek@nemocnice-pardubice.cz

 

listopad

 

Krajský neurologický seminář

Podzimní seminář bude zaměřen na roztroušenou mozkomíšní sklerózu a další autoimunitní zánětlivá onemocnění v neurologii. Budou pozváni odborníci ze sekcí České neurologické společnosti. Témata – registry, diferenciální diagnostika, možnosti terapie.

 

pořadatel:

Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

termín:

12. listopadu 2014

místo konání:

Pardubice, Zlatá Štika

kontaktní osoba:

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., Ivana Dvořáková – sekretářka kliniky

telefon:

466 014 710

fax:

466 014 702

e-mail:

edvard.ehler@nemocnice-pardubice.cz

 

Prosinec

 

PhD - Seminář a schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického regionu a Královéhradeckého

pořadatel:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s.; Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové; Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze

termín:

11. prosince 2014

místo konání:

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

kontaktní osoba:

MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D.

tel.:

466 015 306

e-mail: