Vědecký výbor

 • Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. – děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff - Centrum for Hospital Management, Universita Munster, Německo
 • Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. – zástupce vedoucího Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. – přednosta porodnicko-gynekologické kliniky,Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice
 • Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. – proděkanka pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost  Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Ing. Jana Holá, Ph.D. – vedoucí Katedry informatiky, managementu a radiologie Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. – vedoucí Katedry klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Hanna-Leena Melender, Ph.D., RM - Principal Lecturer VAMK University of Applied Sciences Health Care and Social Services, Nursing, Vaasa, Finsko
 • Petra Mandysová, MSN, Ph.D. – proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • Mgr. Lucie Mlatečková – Ředitelka ošetřovatelské péče, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice
 • Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. – vedoucí Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice
 • PhDr. Kateřina Čermáková – vedoucí Katedry ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubice