Registrace na konferenci

 
Přihlašování na konferenci bylo ukončeno.
Akce již proběhla.

 

Registrační poplatek: 500,- Kč (včetně DPH)

Pro zaměstnance Fakulty zdravotnických studií, Univerzity Pardubice a Pardubické nemocnice, je registrační poplatek snížen na 100,- Kč (včetně DPH).

Studenti mají účast na konferenci zdarma. V přihlašovacím formuláři v kolonce "Škola" uvede i typ studijního programu (bakalářský, magisterský).

Zahraniční účastníci mají možnost platby na místě bez navýšení ceny.

Registrační poplatek ve výši 500 Kč vč. DPH/osoba poukažte na číslo účtu 37030561/0100,

variabilní symbol:  2342015

specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DDMMRR

Do textu platby uveďte své příjmení.

Poplatek uhraďte bezhotovostně v době od 1.1.2015 do 13. 3.2015. 

Požadujete–li  daňový doklad o úhradě konferenčního poplatku, společně s přihláškou vložte, prosím, fakturační údaje:

-          přesný název a adresu vysílající organizace (nemocnice, zdravotnické zařízení,…)

-          IČ a DIČ

Bez vyplnění fakturačních údajů Vám doklad nebude vystaven.

Poplatek zahrnuje organizační zajištění akce, program, sborník, vydání potvrzení o účasti

a občerstvení v průběhu konference.

Přihláška:

pro aktivní účast do 27. února 2015, včetně zaslání příspěvků

pro pasivní účast do 13. března 2015

Registrace byla ukončena.