Pro účastníky

Ubytování

 

Zájemci si ubytování zajišťují sami

 

Doporučujeme k ubytování některý z místních hotelů nebo penzionů:

 

Penzion a restaurace Birdie

http://www.birdie.cz/cs/pension-penzion.php

 

Hotel u Zlatého Anděla

http://hotelzlandel.pardubicko.com/

 

Hotel Zlatá Štika

http://www.zlatastika.cz/cs/ubytovani/

 

Ubytovací centrum kolejí UPa

e-mail ubcentrum@upce.cz

tel. 466 036 624, 466 036 469

Správa kolejí a menzy Studentská 202, 530 09 Pardubice – Polabiny