O konferenci

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá:

II. Mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy

s podtitulem Péče o ženu a dítě

a

X. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů 

 

23. dubna 2015

 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice

 

Registrace: 8:00 -  9:00                                           Odborný program: 9:00 - 16:30

 
Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty nelékařských zdravotnických povolání.
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
 
Výstupem z konferencí budou recenzované sborníky na CD s přidělenými ISBN.

Pořadatelé budou usilovat o zařazení fulltextového sborníku do databáze EBSCOhost.

Konference bude ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.
 
Pozvánku na konferenci si můžete stáhnout zde.
 
 

 

Partneři konference