Studenti

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice si dovoluje Vás pozvat na
IX. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských
nelékařských zdravotnických oborů
 
23. dubna 2014
 
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice
 
Registrace: 8:00 -  9:00                                           Odborný program: 9:00 - 16:30
 
 
Cílem konference je zprostředkovat setkání studentů, vysokoškolských učitelů a odborné veřejnosti v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče ze všech vysokých škol České republiky, na kterých jsou tyto studijní obory akreditovány.
 
Aktivní účast na konferenci mají  studenti 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně-sociální pracovník a studenti magisterského navazujícího studia programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence.
 
Studenti 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků magisterského studia sdělují výsledky své závěrečné práce. Studenti 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků magisterského studia prezentují cíle, hypotézy, navrženou metodiku, případně předběžné výzkumné výsledky své závěrečné práce. Studenti budou prezentovat před odbornou komisí, která na závěr konference vybere a ocení nejlepší práce.
 
Pasivní účast na celostátní konferenci je určena pro studenty nelékařských zdravotnických oborů a odbornou veřejnost.
 
Uzávěrka přihlášek  pro aktivní účast je 15. 3. 2014                 pro pasivní účast je 30. 3. 2014
                                  
 
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Kynclová, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
eva.kynclova@upce.cz, tel. 466 037 753

 

Tato část konference je organizována v rámci projektu Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnickýchstudií Univerzity Pardubice (FZS UPa),
Reg.č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0265, OP VK, Oblast podpory 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání