O konferenci

I. Mezinárodní konference s tématem: Kvalita a její perspektivy
a
 IX. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů
 
 
23. dubna 2014
 
 
Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře a pro studenty 2. a 3. ročníků bakalářského studia oborů Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Radiologický asistent, Zdravotnický záchranář, Zdravotně sociální pracovník a studenty navazujících magisterských studijních programů v oblasti ošetřovatelství a porodní asistence
 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
 
Výstupem z konference bude recenzovaný sborník na CD s přiděleným ISBN.
 
Konference bude ohodnocena kredity pro nelékařská zdravotnická povolání.
 
Pozvánku na konferenci si můžete stáhnout zde
 
Upozornění: Bližší informace (včetně registrace) na IX. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů naleznete pod záložkou „Studenti“.