Důležitá data a platby

Registrační poplatek: 500,- Kč (včetně DPH), na místě 700,-Kč
 
Zdarma: zaměstnanci Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Pardubické krajské nemocnice, a.s. a pozvaní přednášející
 
Zahraniční účastníci mají možnost platby na místě bez navýšení ceny.
 
Registrační poplatek ve výši 500 Kč vč. DPH/osoba poukažte na číslo účtu 37030561/0100,
variabilní symbol:  2342014
specifický symbol: Váš datum narození ve formátu DDMMRR
 
Do textu platby uveďte své příjmení.
 
Poplatek uhraďte bezhotovostně do 30. 3. 2014.
 
Platba na místě je navýšena na 700 Kč vč. DPH/osobu. Netýká se účastníků ze zahraničí.
 
Požadujete–li  daňový doklad o úhradě konferenčního poplatku, společně s přihláškou vložte, prosím, fakturační údaje:
-          přesný název a adresu vysílající organizace (nemocnice, zdravotnické zařízení,…)
-          IČ a DIČ
Bez vyplnění fakturačních údajů Vám doklad nebude vystaven.
 
Poplatek zahrnuje organizační zajištění akce, program, sborník, vydání potvrzení o účasti
a občerstvení v průběhu konference.
 
Přihláška:
Na konferenci je možné se přihlásit na webových stránkách Univerzity Pardubice
pro aktivní účast do 28. února 2014, včetně zaslání příspěvků
pro pasivní účast do 30. března 2014